De stora svenska dags- och kvällstidningarna gynnade alliansen i nyhetsrapporteringen inför riksdagsvalet, enligt en ny magisteruppsats. Dagens Arena ställde tre korta frågor till Åsa Tillberg, redaktionschef på Dagens Nyheter.

I en debattartikel på SvD Brännpunkt konstaterar två magisterstudenter att journalistiken inför riksdagsvalet förra hösten gynnade alliansen. De stora svenska dags- och kvällstidningarna höll sig inte objektiva i nyhetsrapporteringen. Dagens Nyheter och Expressen var de två tidningar som mest missgynnade den rödgröna oppositionen.

Dagens Arena ställde tre korta frågor till Åsa Tillberg, redaktionschef på Dagen Nyheter:

Hur ser du på den här studien?
– Jag kan konstatera med att vi var väldigt noggranna med att följa upp vår valjournalistik. Men till skillnad från den studie som de två magisterstudenterna har gjort började vi med våra mätningar redan i juni. Jag kan konstatera att jag är väldigt nöjd med vårt resultat. Jag tycker ändå att vi lyckades väl i tonval och rubriker.

– Jag tycker att uppsatsen har ett för snävt urval. Sedan kan förstås den förlorande sidan uppleva att opinionsmätningar som visar på en ledning för det andra blocket är vinklad.

Kommer DN att vidta några åtgärder för att i nästa val hålla en mer balanserad rapportering?
– Vi kommer att göra precis på samma sätt som i den senaste valrörelsen. För varje vecka kommer vi att gå igenom de publiceringar som har gjorts. Självklart kan det vara så att de publiceringar som görs kan påverka valresultatet. Men det är något man får acceptera.

De två studenterna pekar på risken med att politiskt vinklad nyhetsjournalistik på sikt kan skada förtroendet för hela mediebranschen och tilltron till journalistiken. Hur ser du på det?
– Absolut är det så – om man driver vinklad journalistik. Men det tycker jag inte att vi har gjort. Och jag tycker egentligen inte att våra konkurrenter har gjort det heller.

Läs också blogginlägget “Många förlorare på dålig journalistik”.