Socialdemokraterna
Morgan Johansson (S).

“Allmänheten får bilden av att regeringen inte håller i skattepengarna.”

Myndigheternas miljonfester, regelmissar och lagbrott har rönt mycket uppmärksamhet och kritik har riktats inte bara mot de enskilda myndigheterna utan också mot departementen de ligger under.

Statsminister Fredrik Reinfeldt (M) har dock sagt att den vidlyftiga representationen inte föranleder några regelskärpningar. Från socialdemokratiskt håll låter det dock annorlunda.
– Det är ett mönster som avtecknas. För allmänheten tecknas bilden av att regeringen inte håller i skattepengarna, säger Morgan Johansson (S), ordförande i justitieutskottet, till Dagens Nyheter.

Han menar att regeringen måste strama upp myndigheterna som de ”släppt vind för våg”. Johansson säger att regeringen måste göra en större granskning av myndigheterna.
– Det är mycket anmärkningsvärt det som kommit fram under sommaren, om man lägger ihop allting, säger han till DN.

Civilminister Stefan Attefall (KD) ställer sig frågande till Johanssons krav.
– Vi har kontrollorgan i form av riksrevision och internrevision på alla större myndigheter. Menar Morgan Johansson att vi ska underkänna dem och dra i gång en helt ny apparat? Det är ett stort steg, säger han.

Attefall vill inte utesluta hårdare regler men menar att det mer handlar om att leva upp till de krav som redan ställs.
– Min slutsats hittills är att vi måste lägga mera kraft på att trycka på vikten av att de rutiner som finns verkligen fungerar, säger han till DN.