Tobias Baudin, partisekreterare i Socialdemokraterna under en presskonferens om partiets framtida politik. Bild: Helena Björk

Politik I en självkritisk samhällsanalys slår Socialdemokraterna fast att segregationen slagit sönder den svenska samhällsgemenskapen. Partiet har duckat för att se behoven i olika invandrargrupper. Men de skyller också på att snart 20 års högermajoritet i riksdagen hindrat S-politik.

I morse vaknade svenskarna upp till ett mörker fyllt av rapportering om krig i omvärlden, skjutningar på hemmaplan, hål i den egna plånboken och att barnen går till en en skola med allt färre lärare. Så inledde Socialdemokraternas partisekreterare Tobias Baudin en presskonferens på måndagen om partiets ansvar för samhällsproblemen. 

– Vi kan inte sopa under mattan att vi har stora samhällsproblem. Vi är inte längre ett land där vi tar gemensamt ansvar för varandra.

Partiet har tidigare identifierat elva problemområden som de vill analysera på djupet, och presenterar nu fyra av analyserna. I maj nästa år ska de lägga fram sin politiska lösning.

Rädda för att peka ut grupper

Gängkriminaliteten skapar stor skada på samhället i form av växande misstro och polarisering. En av förklaringarna till det är invandringen till Sverige, enligt en av rapporterna. 

Människor från länder med svaga institutioner och skolsystem har inte bemötts med de integrationsinsatser som behövs. Socialdemokraterna har varit rädda för att skuldbelägga och inte velat pekat ut enskilda grupper. Nu ska de bli tydliga med att det krävs olika insatser riktade till olika grupper.

Effekter av segregationen

Lawen Redar, kulturpolitisk talesperson, har ansvarat för en rapport som handlar om svenska språkets betydelse för integration och gemenskap. Svenskkunskaperna brister i framförallt de 61 områden som polisen klassar som utsatta.

Analysen kommer bland annat fram till att det finns grupper som inte kan tillgodogöra sig SFI (Svenska för invandrare) för att de har för låg utbildningsnivå. Dessutom fungerar SFI väldigt dåligt. 

– Etnicitet har betydelse. Har du två utlandsfödda föräldrar och går i en förskola eller skola där hela elevunderlaget har utlandsfödda föräldrar och personalen inte kan kompensera för det halkar hela elevunderlaget efter. Det är effekter av en omfattande segregation, säger hon. 

Frampressat inifrån

Att Socialdemokraterna väljer att gå ut med en självkritisk analys och inte vänta tills de har konkret politik att presentera finns en förklaring till, enligt Marja Lemne, statsvetare och lektor på Södertörns högskola, som är aktiv socialdemokrat.

– Jag tror att det är frampressat inifrån. Man är trött på skällandet, vare sig det är på Åkesson eller Kristersson, och vill veta var Socialdemokraterna står i grunden. Man vill få tillbaka en egen politik, säger hon. 

Till skillnad från de feministiska analyser som partiet gjort senaste åren, där kvinnors rättigheter och plats i samhället lyfts fram som brister, byter riksdagsledamoten Amalia Rud Pedersen helt fot i sin rapport om ungas framtidstro. 

Killar missgynnade

– Samhällsutvecklingen har slagit hårdare mot killar än mot tjejer. Vi har missat att se hur hårt de unga killarna har drabbats. 

Socialdemokraterna har förbisett hur den unga generationen ser på samhället och inte varit relevanta för den.

– Det är svårt att relatera till förslag som att ta tillbaka kontroll över välfärden, om man aldrig upplevt någon kontroll, säger Amalia Rud Pedersen.