Foto: Daniel Mott

Under 2011 var endast var tionde nybyggd bostad i Stockholms läns sex rikaste kommuner en hyresrätt. Det visar siffror SCB tagit fram och som redovisas i SvD på måndagen.

Förrförra året byggdes 3 000 lägenheter i Stockholms län. Av dessa byggdes endast 196 av dem i länets sex rikaste kommuner, vilket ger en siffra på var tionde lägenhet.

Motsvarande siffra i de sex ekonomiskt svagaste kommunerna var 50 procent under 2011. Men även i de mer resurssvagare kommunerna finns en tendens att bygga allt färre hyresrätter, rapporterar SvD.

För att klara bostadsförsörjningen måste Stockholms kommuner bygga mellan 9000 och 16 000 lägenheter per år fram till 2030, enligt en rapport Stockholms läns landsting (SLL) presenterade i december. I nuläget klarar inte kommunerna att hålla den takten och under 2012 sjönk bostadsbyggandet i regionen med en fjärdedel.