Johan Carlson, Folkhälsomyndigheten och socialminister Lena Hallengren.

corona Folkhälsomyndigheten utfärdar nu nya föreskrifter och allmänna råd för att begränsa trängsel på olika offentliga platser, arbetsplatser och inom affärsverksamhet.

Vid en presskonferens med socialminister Lena Hallengren och Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson på onsdagen meddelades ytterligare föreskrifter och rekommendationer för att undvika för nära kontakt människor emellan. Föreskrifterna riktar sig till bland andra organisationer, regioner, trossamfund och kommunala verksamheter.

Johan Carlson gav exempel på vad som ingår i de här verksamheternas ansvar att göra för att minska trängsel

– Till exempel genom att sätta upp information till medlemmar och kunder, möblera om för att undvika trängsel, erbjuder alternativa möten och möjlighet till handtvätt, sa Johan Carlson.

Butiker måste också se till att kunder inte står för nära varandra om det uppstår köer. Arbetsplatser bör göra det möjligt att arbeta hemifrån, och annars att arbeta på flexibla tider så medarbetare inte behöver åka kollektivt i rusningstid.

Ett råd som Stockholms lokaltrafik troligen kan känna sig träffade av gäller de som kör kollektivtrafiken:

– Se till att köra i tillräcklig utsträckning för att det inte ska uppstå trängsel – att ställa in delar av trafiken för att göra besparingar är inte acceptabelt, sa Johan Carlson.

Föreningar och företag uppmanas i möjligaste mån att skjuta upp årsstämmor och styrelsemöten, och som alternativ genomföra dem digitalt.

För allmänheten gäller också enligt Smittskyddslagen att man har ansvar att skydda sig själv och andra från smitta, inskärpte Johan Carlson, men det finns inga sanktionsmöjligheter mot de som bryter mot de här riktlinjerna.

För allmänheten gäller:

– Undvika att delta i större sammankomster, att byta om i allmänna omklädningsrum, att åka kollektivt i rusningstid och att företa onödiga resor.

Att gå i butiker bör man bara göra om det är något nödvändigt man ska handla, inte för nöjes skull:

– Vår rekommendation är att man så lite som möjligt går i affärer, sa Johan Carlson.

Vad gäller sportlivet ska man undvika idrottande som innebär närkontakt, som exempelvis brottning, men också resor som sker i samband med idrottsutövande.

De nya föreskrifterna finns tillgängliga under eftermiddagen.