Statsminister Fredrik Reinfeldt var med när beslutet fattades om att ge FOI klartecken att förhandla fram ett projektavtal med Saudiarabien. Det framkommer i uppgifter från Sveriges Radio Ekot.

Enligt uppgifter från Sveriges Radios Ekot gav regeringen under ledning av Fredrik Reinfeldt (M) klartecken till FOI (Totalförsvarets forskningsinstitut) om att skriva ett projektavtal med Saudiarabien. Syftet med projektavtalet var att bistå Saudiarabien med byggandet av vapenfabriken.

Beslutet fattades på ett regeringssammanträde den 20 november 2008. Ekot har vänt sig till kanslisekreteraren för att få reda på vilka ministrar som fanns med på mötet.
– Då var Fredrik Reinfeldt med, ordförande, som han brukar vara, Odell, Leijonborg, Larsson, Carlgren, Hägglund, Carlsson, Borg, Malmström, Sabuni, Billström, Tolgfors och Björling, säger kanslisekreteraren till Ekot.

Tidigare i dag kunde Svenska Dagbladet avslöja att försvarsminister Sten Tolgfors (M) kände till upplägget med bulvanföretaget SSTI redan 2010.

Efter det avslöjandet har Vänsterpartiet och Miljöpartiet ifrågasatt om Sten Tolgfors kan sitta kvar:
– Sten Tolgfors har fört svenska folket och riksdagen bakom ljuset. Han har gjort det för att han vet att den här vapenaffären med en av världens mest hårdföra diktaturer är djupt oetisk, säger Ulla Andersson, vice partiledare för Vänsterpartiet.

– Jag tycker att det finns en sak man som svensk politiker inte får göra. Det är att fara med osanning inför svenska folket. Och det måste Sten Tolgfors dra slutsatser av, säger Miljöpartiets språkrör Gustav Fridolin till DN.

Gustav Fridolin vill heller inte utesluta ett misstroendevotum i riksdagen.
– Det finns en sak som politiker inte får göra, det är att fara med osanning för svenska folket. Det vore tjänstefel av mig som ledare för ett av oppositionspartierna att avfärda den frågan.

Även de uttalanden som FOI:s generaldirektör Jan-Olof Lind har gjort ifrågasätts. De kritiska frågorna kommer från de egna anställda. Ekot kan berätta att Lind dagen efter att ha nekat till att FOI haft ett projekt med namnet Simoom fick chatta med de anställda på FOI:s intranät. Han fick då frågor som: “Varför ljög du i går i Rapport om att inga projekt med Saudiarabien har påbörjats” och “Vi har ju haft projekt mot Saudiarabien och många medarbetare har lagt ner mycket arbete under lång tid för att få uppdraget Simoom, varför förnekar du detta i tv? Är det inte viktigt att stå för vad vi gör?”

Lind valde då att svara med att han är förhindrad att kommentera diskussioner som rör de avtal som har slutits mellan Sverige och Saudiarabien.

Vi uppdaterar allt eftersom nya uppgifter framkommer. Sten Tolgfors ska hålla en presskonferens 14.30.

Från presskonferens:
– Jag har varit tämligen begränsad i mina svar eftersom jag har varit förhindrad av sekretess, sade Sten Tolgfors inledningsvis under presskonferensen.

Han fortsatte därefter med en presentation för att gå igenom hur försvarssamarbetet med Saudiarabien har sett ut.

Tolgfors säger att grunden till förlängningen av avtalet med Saudiarabien handlade om att man från svensk sida vill att Saudiarabien ska fortsätta att lyssna på Sverige ifråga om mänskliga rättigheter.

Tolgfors fortsätter hävda att det inte finns något projektavtal.

Tolgfors medger på nytt att han kände till upplägget med bulvanföretaget, men säger samtidigt att han uppfattade att “problemet” var åtgärdat efter att ha fått information från Jan-Olof Lind.

Försvarsministern menar också att han hela tiden har hållit sig till sanningen. Han anser däremot att politiker från Vänsterpartiet och Miljöpartiet har ljugit genom den kritik de har riktat mot honom.

Tolgfors säger att han välkomnar en granskning i KU, det eftersom han har varit begränsad av sekretess, medan han kan tala öppet i konstitutionsutskottet.