Johanna Wiechel-Steier. Bilder: Wikimedia commons och Region Halland.

Coronavaccin I Region Halland och Region Gotland har 75 procent av befolkningen med hemtjänst fått sin första dos vaccin. Regionerna erbjuder nu sprutan till alla över 80 år. Samtidigt släpar Region Stockholm fortfarande rejält efter enligt nya siffror.

Medan det under den senaste veckan rapporterats om hur trögt det går med vaccinering av personer med hemtjänst i Region Stockholm, har vissa regioner redan breddat gruppen i fas 2 och kallar nu alla personer över 80 år till vaccination.

Enligt Folkhälsomyndighetens uppdaterade statistik (till och med 17 februari) har Region Halland gett 75 procent av invånarna med hemtjänst en första dos vaccin, och 35 procent har även fått sin andra dos. Det gör att regionen hamnar i topp bland de som vaccinerat flest i gruppen, sett till både första och andra dosen.

– I det här läget är det nog en fördel att ha fungerande samband mellan de regionala aktörerna och vara en mer behändig region till storleken sett som kan hålla ihop aktörerna på ett bra sätt, säger Johanna Wiechel-Steier, kommunikationsdirektör på Region Halland.

I Region Gotland, som toppar listan över första dosen, har 76 procent av de med hemtjänst fått en dos vaccin, men bara 7 procent har fått en andra dos. Sett till folkmängd är Gotland, med knappt 60 000 invånare, betydligt mindre än Halland, som har 335 000 invånare.

Hur fördelningen ser ut mellan de som fått en respektive den som fått två doser skiljer sig markant åt mellan olika regioner. I vissa regioner, som Region Dalarna, har nästan lika stor andel (43 procent) fått en andra dos som de som har en första dos (49 procent.

Region Stockholm ligger fortfarande i botten med 7 procent som fått en första vaccindos inom hemtjänsten, och 2 procent som fått två doser.

Region Halland har från och med den här veckan börjat vaccinera alla personer över 80 år, och nästa vecka öppnat man upp för gruppen 75-80 år att boka tid. Det här sker parallellt med att man vaccinerar de som är kvar inom hemtjänst och deras anhöriga. Regionen har följt sin plan, som innebar att alla över 80 år skulle kunna boka vaccination den här veckan, men det har också emellanåt funnits mer kapacitet i vaccineringen än man kunnat fylla.

– Vi har erbjudit dem med hemtjänst och deras anhöriga vaccin, men när vi fick mer vaccin så kunde vi öppna upp för nästa grupp. Samtidigt har vi skickat ut en påminnelse till gruppen med hemtjänst om att anmäla sig till vaccination, säger Johanna Wiechel-Steier.

En anledning till att vaccineringen i Halland flutit på så pass bra än så länge är en välfungerande infrastruktur kring vaccineringen.

– Allt har faktiskt gått väldigt bra. Samarbete med kommunerna har varit bra redan tidigare. Vi började försiktigt med jämförelsevis få vaccinationer de första två veckorna – vilket vi fick kritik för då – men det gjorde också att vi fick tid på oss att justera vaccineringen efter vad vi så fungerade.

Sedan dess har takten ökat och nu ligger man väl i fas, säger Johanna Wiechel-Steier.

– Vi har hittills inte behövt boka av invånare. Vi hade en liten buffert av vaccin eftersom det gick långsamt i början. Det betyder att vi har kunnat ha en väldigt jämn vaccinering.

Hon säger också att regionen har varit noga med att följa FHM:s prioriteringsordning och se till att den hålls. I jämförelse med exempelvis Stockholm, där en stor andel vårdanställda ska ha fått vaccinet (exempelvis 3 000 anställda på Karolinska sjukhuset), har Region Halland begränsat vaccineringen till den grupp vårdanställda som anses mest skör om personal där själva skulle bli sjuka.

– Folkhälsomyndigheten öppnade upp för att vaccinera vårdpersonal i fas 2. Då gjorde vi bedömningen att det var främst inom IVA– och operationspersonal som vi behövde vaccinera. Vi vill skydda de som riskerar bli allvarligt sjuka och dö, säger Johanna Wiechel-Steier.

I Region Stockholm har den uppslittrade vården med en mängd olika aktörer, inte minst inom hemtjänst, kritiserats för att vara en bromskloss i att få vart på vaccineringen. Region Halland är på intet sätt dominerat av offentlig vård. I regionen är hälften av alla vårdcentraler privata: 22, att jämföra med 23 regiondrivna.

Vad gäller hemtjänst har exempelvis Varberg sju privata hemtjänstutförare, och Halmstad har sex.

Johanna Wiechel-Steier tycker inte att det har varit svårare att hålla ihop de privata vårdaktörerna än de offentliga, vad gäller logistik och kommunikation kring vaccineringen.

– Nej, jag tycker att det har fungerat ganska bra där också. Vi har ett ständigt flöde av information och ett nätverk med alla inblandade, som jag tror man har känt sig nöjd med.