Bild: Flickr/Katie.
Bild: Flickr/Katie.

hushållsarbete Nu lägger regeringen ett förslag om att ratificera ILO:s konvention om hushållsarbetares arbetsvillkor. Frågan har drivits länge av bland annat LO.

Regeringen föreslår nu i en lagrådsremiss att Sverige ska ratificera Internationella arbetsorganisationen, ILO:s konvention om hushållsarbetares rättigheter. Det innebär att arbetsgivare nu blir skyldiga att skriftligt informera personer som arbetar i deras hushåll om deras anställningsvillkor.

I och med den här regeländringen har Sverige genomfört ILO-konventionen.

Till skillnad från i många andra länder behandlas hushållsarbetare i svensk lag i princip som vilka andra arbetstagare som helst, skriver regeringen i ett pressmeddelande. Däremot behövs hushållsarbetare, som ofta är flickor och kvinnor, synliggöras på ett globalt plan, enligt regeringen.

Senast under hösten krävde LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson på Dagens Arenas debattsida att regeringen ratificerar ILO-konventionen om anständiga arbetsvillkor för hushållsarbetare före valet.

Lagändringarna föreslås träda i kraft 1 mars 2019.