FOTO: ULRICH JOHO/FLLICKR

REFORMPOLITIK En avgiftsfri tandvård och förskola, samt höjd garantipension skulle förbättra hälsa, integration och jämlikhet i Sverige, argumenterar en ny rapport från tankesmedjan Tiden. Reformerna ska möjliggöras bland annat genom återinförd förmögenhetsskatt.

Under de senaste decennierna har reformpolitiken lyst med sin frånvaro, samtidigt som de ekonomiska ojämlikheterna i Sverige växt snabbast i hela OECD. Nu föreslår en ny rapport från den socialdemokratiska tankesmedjan Tiden en återgång till den reformpolitik som tidigare har kännetecknat socialdemokratin.

Rapportförfattaren Torsten Kjellgren argumenterar för tre stora reformer som han anser skulle förbättra hälsa, jämställdhet, integration och jämlikhet i Sverige.

  •  En avgiftsfri tandvård skulle kosta 20–25 miljarder kronor och innebära att tandhälsa inte längre blir en klassfråga.
  •  Avgiftsfri förskola skulle kosta 1,6 miljarder kronor och underlätta för många nyanländas integration. Framförallt många kvinnor skulle få bättre möjligheter till att arbeta heltid.
  •  En höjd garantipension skulle kosta 16,4 miljarder. Torsten Kjellgren föreslår en höjning från dagens belopp – 7952 kronor för ensamstående och 7093 kronor för gifta – till 12 100 kronor.

Sammanlagt skulle den årliga kostnaden för reformerna uppgå till 40,5 miljarder. Reformerna föreslås finansieras genom en återinförd förmögenhetsskatt, vilket skulle täcka ungefär hälften av kostnaderna. Utöver det föreslås en ny arvs- och gåvoskatt (10 procent av stora arv jämfört med gamla arvsskattens 30), samt ett avtrappat ränteavdrag. Rapporten föreslår en gradvis avtrappning med två tredjedelar.

Dessa tre åtgärder skulle fullt ut finansiera reformerna och samtidigt lämna en miljard kronor i överskott i statsfinanserna, skriver rapportförfattaren.