Utsläppen minskar inte trots miljömålen. Foto: Pixabay

KLIMATET Rikas levnadsvanor och investeringar är en stor börda på klimatet, enligt en studie av Oxfam. Forskarna som skrivit rapporten menar att eftersom de rikas utsläpp främst drabbar fattiga borde de också göra det de kan för att kompensera för det. 

I Oxfams rapport om hur inkomst och utsläpp hör ihop blir det tydligt att stora skillnader i inkomstnivå skapar en ojämlikhet i klimatomställningen. Astrid Nilsson Lewis är en av huvudförfattarna av rapporten.

– Det är hur ojämlikhetsproblemet och klimatkrisen hänger ihop som vi försöker titta på. Om man arbetar med rättvisa och ojämlikhet i omställningen så kan det också bli enklare för folk att ställa om, säger hon.

I den svenska rapporten ger Oxfam förslag till Sveriges regering om hur de ska lyckas med en rättvis klimatomställning. Det inkluderar framförallt skatter för de rikaste, då det är de som står för de största utsläppen men också de som drabbas minst.

Astrid Nilsson Lewis, klimatresearcher Oxfam Sverige.

 

De rika betalar mindre i skatt

En studie som gjorts av EU Tax Observatory visar att de rikaste i världen också är de som betalar minst i skatt. Detta genom att bland annat strukturera sina inkomster så skattefritt som möjligt. Enligt Milda Tylaite, lektor inom redovisning och företagsekonomi på Handelshögskolan i Stockholm, är det inte svårt i Sverige.

– I Sverige finns regler som gör det ganska enkelt för rika att få sänkt skatt. Har en ett fåmansföretag kommer en att kunna betala mindre i skatt än för vanlig löneinkomst till exempel, säger Milda Tylaite.

Båda rapporterna visar att ett verktyg för att lösa den stora ekonomiska ojämlikheten är att beskatta de rika mer. Ett av Oxfams åtgärdsförslag är att införa en förmögenhetsskatt, något Sverige saknar sen den avskaffades 2007.

– Motivationen att avskaffa skatten var att det i stort inte blev de rika som betalade, utan ”vanliga” husägare till exempel. Men istället för att höja den nedre gränsen för skatten eller att anpassa den på andra sätt, avskaffades den, säger Milda Tylaite.

Milda Tylaite, lektor inom redovisning och företagsekonomi på Handelshögskolan i Stockholm.

 

Ett annat problem i att beskatta de rika är att många gör en så kallad skatteflytt, alltså att de flyttar sina inkomster till ett land där skatten är lägre. Det gör i stort att de slipper betala skatt där de främst är verksamma, något som är lagligt men enligt båda rapporterna skadligt för jämlikheten.

Internationella skatter 

Globalt anser Milda Tylaite att det är bra med internationella skatter. Hon anser till exempel att en utsläppsskatt för företag vore en bra väg att gå. Men alla olika initiativ och regler slår hårt på företagen som ofta behöver ha flera heltidsanställda som endast arbetar med att rapportera in till de olika instituten.

– Vi behöver de mer omfattande beskattningarna, men de behöver vara enklare, säger Milda Tylaite.

I EU Tax Observatorys rapport ger de ett förslag på en miniminivå för förmögenhetsskatt globalt för de 3000 rikaste människorna. Var den nivån 2 procent så skulle skatten generera ungefär 250 miljarder dollar årligen.

Utöver att beskatta de allra rikaste anser Oxfam Sverige att regeringen bör satsa på att kartlägga och utreda den ekonomiska ojämlikheten i Sverige, för att kunna få fram förslag på hur den ska minska. De menar också att en ökad transparens är viktigt för att få bukt med ojämlikheten.

– Vi behöver en ny ekonomisk modell med fokus på mänskligheten och planetens välmående. Vi behöver sluta fokusera på BNP som ett mål, begränsa ekonomisk tillväxt i sektorer som skadar klimatet och orsakar mänskligt lidande samtidigt som vi satsar medel på sektorer som gynnar en jämlik klimatomställning. Vi behöver också minska och avgiftsbelägga överkonsumtion, säger Astrid Nilsson Lewis.