Carles Tomás Martí

De mindre partierna driver igenom förändringen medan Moderaterna och Socialdemokraterna stretar emot.

De guldkantade och hårt kritiserade pensionsavtal som ger heltidspolitiker miljoner i visstidspension kommer att försvinna. I alla fall för framtida politiker. De som redan omfattas av avtalet kommer inte att bli av med förmånen.

Det nya avtalet väntas ge visstidspension i maximalt två år och gälla enbart de riksdagspolitiker som suttit i riksdagen i minst åtta år. Arvodet kommer att beräknas på grundarvodet för ledamöter och inte omfatta eventuella tillägg. Om politiker via egna bolag avstår lön och bara ger sig själva vinstutdelning via egna bolag ska visstidspensionen jämkas mot vinsten, uppger SVT.

Drivande för att få till en förändring har de mindre partierna varit, medan Socialdemokraterna och Moderaterna varit motståndare till förändringarna.

Det nya, mindre generösa avtalet, väntas också införas av Sveriges kommuner och landsting.