S partiledare Stefan Löfven. Bild: Magnus Åsblad
S partiledare Stefan Löfven. Bild: Dagens Arena

Stefan Löfven är vald till partiordförande för Socialdemokraterna. Om han ska lyckas måste han vända Socialdemokraternas blick bort från sig självt.

Socialdemokraternas partistyrelse har formellt utsett Stefan Löfven till partiledare. Efter sex dagar utan anförare gör Sveriges största parti ännu en omstart.

Jag vill tacka för förtroendet. Jag är hedrad och nervös. Och rörd.

I sitt installationstal upprepade Löfven det företrädare för Socialdemokraterna allt oftare uttalar, att Sverige ”behöver socialdemokratisk politik”.

Löfven gjorde en exposé över socialdemokratisk politikutveckling, baklänges, från Håkan Juholt till Hjalmar Branting. Det blev varma applåder från åhörarna, det vill säga partistyrelsen och en grupp närvarande tjänstemän.

Under Juholts ledarskap riktades de större talen (partikongressen i mars 2011, Almedalen, Västertorp) till partiöron. Löfven gör nog klokt i att snart vända sig till de väljare som drabbats av den ökande arbetslösheten, som utgjorde fonden för sakinnehållet i talet.

Jag ser de som saknar jobb. Som inte får tillgång till kvalificerad utbildning. Vart vi än vänder blicken 2012 behövs det mer politik. Det behövs nya lösningar på människors problem. Ett skriande behov av socialdemokratisk politik.

Arbetsmarknadspolitiken har alla förutsättningar att under Löfven åter bli en socialdemokratisk paradgren. Det i ett läge med ökande arbetslöshet. Men då krävs sannolikt nya idéer. Det var länge sedan Socialdemokraterna vann val med arbetsmarknadspolitiken i första rummet. (Göran Persson vann val med vård-skola-omsorg.)

När det gäller den socialdemokratiska krisen i allmänhet, torde Löfven ha lika god insikt som någon annan. Inte minst då han i det verkställande utskottet bevittnat vägen från det misslyckade försöket att bilda allians med Miljöpartiet, till Juholts omedelbara avgång i lördags, från första parkett.

Vi går igenom en tuff period. Politik är ibland svårt och hårt. Men jag känner tillförsikt, för jag känner vårt parti.

Den ena centralt placerade socialdemokraten efter den andra har efterlyst en ny partiledare som ska, som det heter, samla partiet. I sitt tal var Löfven tydlig med att det inte bara hänger på honom. ”Vi gör det tillsammans”, menade han. Det är en rimlig inställning. Socialdemokraterna kommer att ha svårt att nå ut till väljarna, om de inte först slutar upp att bråka med varandra.