CSDDD
Foto: Pixabay

Näringsliv På fredag röstar EU:s medlemsländer om direktivet Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD). Ett nytt regelverk som skulle innebära att europeiska företag får ett större ansvar för att mänskliga rättigheter och klimatmål respekteras i hela produktionskedjan.

Direktivet har sedan 2020 debatterats och bearbetats inom EU. Röstas det igenom innebär det ökade krav på företag att rapportera och hantera problem som berör miljö och arbetsförhållanden.

Institutet för mänskliga rättigheter är en av de organisationer som har ställt sig bakom förslaget. I veckan lämnade institutets direktör in en skrivelse in till regeringen där de uppmanades rösta ja till förslaget.

– Det rör sig om ett regelverk som skulle skydda de allra mest utsatta i produktionskedjan. Till exempel skulle företag få ett ökat ansvar för att förebygga barnarbete hos sina leverantörer. Eftersom det föreslagna direktivet också innehåller en informationsplikt skulle konsumenter få möjlighet att göra mer aktiva val om var de vill handla, säger Anna Rosenmüller Nordlander, jurist och utredare på Institutet för mänskliga rättigheter.

Anna Rosenmüller Nordlander, jurist och utredare på Institutet för mänskliga rättigheter.
Anna Rosenmüller Nordlander, jurist och utredare på Institutet för mänskliga rättigheter.

 

Stöds av svenska storföretag

Rosenmüller Nordlander menar även att det finns utbrett stöd för förslaget hos företag som redan arbetar med människorätts- och miljöfrågor.

– Svenska företag som Ica och Ikea stödjer det här förslaget. Man ska inte ha konkurrensfördelar för att man inte jobbar med mänskliga rättigheter. Länder som Norge och Tyskland har redan liknande lagstiftning, men om CSDDD inte röstas igenom är vi i Sverige tillbaka på ruta ett, säger hon.

Företrädare för Ikea har kommenterat direktivet i ett mejl till Dagens Arena:

”IKEA anser att due diligence kan göra stor skillnad för människor och planeten genom att hjälpa företag att inkludera hållbarhet i sin styrning och beslutsfattande. Vi välkomnar den nya lagstiftningen och har bidragit till dess utveckling. Att ställa krav på företag att stärka mänskliga rättigheter och minska negativa effekter på ekosystem är avgörande för en hållbar framtid.”

Hur röstar Sverige?

Ännu är det oklart ifall förslaget kommer att röstas igenom. Enligt Financial Times har Tyskland efter tidigare stöd för direktivet nu meddelat att de kommer att avstå från att rösta. Hur den svenska regeringen planerar att rösta är ännu oklart. Till DN säger näringsminister Ebba Busch att förslaget fortfarande analyseras, men att finns  ”betydande risker att förslaget leder till ökade administrativa bördor och kostnader” för svenska företag.

Dagens Arena har sökt näringsministern för en kommentar.