Tommy Andersson, LO och Kristina Rådkvist, PTK.

kollektivavtal PTK, LO och Svenskt Näringsliv har beslutat att bilda ett gemensamt bolag för att informera om försäkringar och pensioner som ingår i kollektivavtalen. Det innebär en besparing på 75 miljoner kronor, som påverkar PTK rejält.

För nästan exakt ett år sedan sade Svenskt Näringsliv upp sitt avtal med LO och PTK om försäkringsinformation. På sin hemsida meddelade arbetsgivarorganisationen att de bland annat ansåg att den information som parterna ger delvis överlappar information från Fora och Collectum och att ny informationsteknologi förändrat möjligheter att informera. Sammantaget ansåg de att kostnaderna kunde minskas.

Nu är de tre parterna överens om att bilda ett bolag, som ska vara igång senast 1 januari 2021. Bolaget ska enligt ett pressmeddelande »samla och utveckla« information till arbetsgivare och anställda om de försäkringar och pensioner som ingår i kollektivavtalen.

Mer information ska kunna ges samlat till alla parter, där parterna nu för sig genomför egna insatser, säger Niklas Hjert, ordförande i PTK:s förhandlingschefsgrupp.

– Under förhandlingen konstaterade vi att det finns samordningsvinster att göra om vi gör det här tillsammans. Många uppfattar försäkringar som komplicerade så vi tror att det blir bättre och effektivare om vi samlar all information på ett sätt. Till exempel kan vi samordna utbildningar. Sedan vet vi också att det vi gör partsgemensamt har hög legitimitet, säger Niklas Hjert.

I dag använder PTK pengarna till försäkringsinformation som medlemsförbunden bedriver, vilket kan bestå av informatörer som åker runt på konferenser och arbetsplatser, men de finansierar också PTK:s rådgivningstjänst och digitala informationskanaler

Omgörningen innebär att de tre parterna – LO, PTK och Svenskt Näringsliv – sänker sina utgifter för försäkringsinformation rejält.

– Tidigare har vi använt 300 miljoner per år men nu är det satt till 225 miljoner per år.

Vad händer med pengarna som ni inte kommer att använda?

 – Pengarna kommer från olika stiftelser och från Afa, och då blir pengarna kvar där.

För PTK kommer det mesta av pengarna från garantistiftelsen ITP och TGL och deras främsta uppgift är att säkra kollektivavtalsgarantin, det vill säga att täcka upp för arbetsgivare som går i konkurs eller inte betalar in vissa avgifter, säger han.

Samtidigt säger Niklas Hjert att han inte tror att den här neddragningen kommer att påverka verksamheten negativt eller att de kommer att behöva dra ned på personal.

– Vi räknar med att de som arbetar med det här kommer att flytta med till det nya bolaget, säger han.

Han påpekar dock att förändringen ska vara genomförd först om ett och ett halvt år och att det inte går att förutse hur allt kommer att bli.

Enligt PTK:s årsredovisning kommer nästan 80 procent av anslagen för verksamheten från just anslag för försäkringsinformation.

Ur PTK:s verksamhetsberättelse för 2018.

 

Dagens Arena ringer upp Kristina Rådkvist som är kanslichef på PTK. Hon säger att det stämmer att det mesta, men inte hela summan, av de pengar PTK i dag mottar för försäkringsinformation (drygt 73 miljoner kronor 2018) kommer att gå till det nya gemensamma bolaget. Totalt kommer bolaget ha ansvar för 225 miljoner kronor.

– Jag vill inte kalla det en förlust, men det kommer att innebära förändrade ramar, säger Kristina Rådkvist.

Hon betonar att ambitionen med det gemensamma försäkringsinformationsarbetet är att förbättra för de som omfattas av det.

– Vår uppgift när vi har jobbat med försäkringsinformation är att de som är försäkrade ska kunna fatta välgrundade beslut. Om vi då kan göra det ännu bättre tillsammans så är det positivt och det är det vi hoppas efter den här förändringen, säger Kristina Rådkvist.

Därefter kommer dock en del av de pengarna att förmedlas tillbaka till PTK för informationsinsatser som även i fortsättningen kommer att genomföras av de enskilda parterna.

Hon påpekar också att en stor del av pengarna i dag används av förbunden.

– Våra intäkter ser högre ut än vad de är för PTK för en del av verksamhetsberättelsen. Ungefär 30 procent av de 73 miljoner har medlemsförbunden använt hittills, säger Kristina Rådkvist.

Eftersom en del av de anställda – än så länge oklart hur många – kommer att flytta över till det nya bolaget kommer verksamheten hos PTK så småningom att minska. Men eftersom fastighetsägaren där PTK sitter ska bygga om, ser sig PTK redan nu om efter nya, och förmodligen mindre, lokaler. Kristina Rådkvist säger att de inte kommer att fatta något beslut om flytt förrän det är bestämt hur många som kommer att lämna organisationen.

– Vi har beredskap för det.

Tommy Andersson är enhetschef på avtalsenheten på LO, och har varit med och beslutat om det nya upplägget för försäkringsinformation. Han räknar inte med att bolagiseringen kommer innebära någon besparing för LO:s del.

– Nej, det tror vi inte. Utan förändringen blir att bolaget tar över 10–13 personer på heltidstjänster från LO.

Är ni positiva till den här förändringen?

– Vi tror att det är positivt därför att vi har säkerställt att den verksamhet som LO och förbunden har haft under året blir kvar. För LO:s del har vi 6000–7000 försäkringsinformatörer och vi har sett till att de får fortsätta sitt uppdrag. Det handlar om förtroendevalda som får ersättning när de informerar.

Enligt Tommy Andersson har pengarna, som bland annat kommer från Afa, redan tidigare varit öronmärkta för försäkringsinformation och har heller inte använts till något utöver det. Så han tycker inte att LO förlorar kontrollen över pengarna.

– Den synergieffekt jag tror vi alla har nytta av är att vi kan göra saker gemensamt, som annonser, reklamkampanjer och att vi delar på kostnader för hyror och anställda. Sen är varje del verksamhet garanterad ett visst antal miljoner.

– Sedan är det klart att vi inte förfogar över pengarna lika fritt då de går över till bolaget.