Lilla Essingen, Stockholm. Bild: Holger Ellgaard/Wikimedia

Nyhet Läge och kvalitet skulle fått större genomslag i ett nytt hyressättningssystem i Stockholm. Nu meddelar Hyresgästföreningen och bostadsbolagen att man lägger ned projektet. Parterna står för långt ifrån varandra, konstaterar man.

Projektet om att införa så kallad systematisk hyressättning i Stockholm läggs ned, meddelar Hyresgästföreningen. Den nya modellen för hyressättningen, Stockholmshyra, skulle inneburit att faktorer som läge, kvalitet och service hade återspeglats tydligare i hyran. Det hade berört drygt 60 000 lägenheter i Stockholm.

Förhandlingar har pågått under fem år mellan Hyresgästföreningen i Stockholm, Familjebostäder, Stockholmshem och Svenska Bostäder. Men nu meddelar parterna att man inte nått i mål och att arbetet läggs ned.

Simon Safari, ordförande i Hyresgästföreningen Region Stockholm, säger att avståndet mellan parterna blev för stort. Det blev, menar han, inte meningsfullt att fortsätta arbetet när bostadsbolagen ställde krav på att majoriteten av hyresgästerna ska få höjd hyra.

– Parter emellan har vi under de år vi jobbat med det här försökt hitta en bra kompromiss på frågan om hur hyrorna ska fördelas. Att man fryser hyrorna där de är orimligt höga. Men efter 2018 har man minskat antalet frysta hyror och det kan inte vi gå med på, säger Simon Safari.

Det började med att omkring 25–30 procent av beståndet skulle få frysta hyror. Men det pressades sedan ned till under tio procent. Och det ansåg Hyresgästföreningen vara oacceptabelt.

– Vi var lite för överambitiösa i Stockholm. Vi tog tre bolag med olika förutsättningar och underhållsprogram, det blev för mastigt. Även om vi hållit på i snart sex år upptäckte vi att vi står för långt ifrån varandra, säger Simon Safari.

Läs mer: ”Om vi inte kommer överens griper politiken in”

Stockholmshyran var tänkt att fungera som ett poängsättningssystem. Variabler som läge, fastighetsskötsel och kvalitet skulle poängsättas och ligga till grund för hyressättningen. Syftet var att det skulle bli mer transparent för hyresgästen vad de betalar för. Men kritiska röster har framhållit att det skulle bli motsatsen till tydligt. Och att man inte kan jämföra och poängsätta värderingar.

Eva Fee, från Nej till marknadshyra och Hyresgästföreningen Södermalm, sitter med i Stockholmshemsdelegationen. Hon säger att det var en glad överraskning att man lade ned projektet.

– Det är ett sådant stort oöverskådligt system så att det kunde helt enkelt aldrig fungera. Och det var det man insåg. Om underlaget skulle rättas till så att man kunde göra en individuell bedömning av lägenheter skulle det krävas fruktansvärt mycket arbete som inte bolagen har resurser till, säger Eva Fee och tillägger:

– Det var dels kraven på att hyresnivåerna inte skulle höjas och dels alla dessa praktiska problem som i slutändan gjorde det omöjligt.

Hon säger också att motståndet mot Stockholmshyra växt i takt med att fler hyresgäster fått reda på vad projektet handlar om.

– I våras hade vi väldigt svårt att få genomslag för att gå ut med information till hyresgästmedlemmarna i Stockholm. Om både innebörden och förhandlingarna. Men i samband med demonstrationer nu och en namninsamling mot Stockholmshyra har trycket hela tiden ökat.

Simon Safari uppger att arbetet med att utveckla hyressättningen i Stockholm kommer att fortsätta efter att det tidigare arbetet utvärderats.

– Vi måste utveckla vår hyressättningsmodell. Hyrorna som är satta en gång i tiden när man byggde husen och den modellen med hyressättning måste utvecklas. Tiden har förändrats, vi har förändrats och samhället har förändrats. Då måste vi hitta ett hållbart långsiktigt transparent system som är bra för alla, säger han.