FOTO: Chapendra/flickr Dycken/flickr

SJUKSKRIVNINGAR Vårdens nya satsning på en ny yrkesgrupp har gett resultat. Så kallade rehabiliteringskoordinatorer förkortar sjukskrivningstiden kraftigt och finns nu i hela landet.

En rehabiliteringskoordinator kan ge patienten både samtalsstöd och praktisk hjälp att samordna kontakter med till exempel Försäkringskassan och arbetsgivare. Under 2016 fanns yrkesgruppen på i stort sett alla vårdcentraler. Omfattningen av stödet varierar emellertid, visar Sveriges kommuner och landstings kartläggning.

– Det känns väldigt roligt att se den här utvecklingen. Från att ett antal landsting genomförde det här på frivillig väg till att alla landsting tagit tag i frågan på ett väldigt seriöst sätt, säger Anna ÖstbomSKL som kartlagt situationen i Sverige, till Sveriges Radio.

En studie från Stockholms läns landsting visar att rehabiliteringskoordinatorernas stöd varit framgångsrikt och kraftigt förkortar sjukskrivningstiden, samtidigt är det få som känner till att hjälpen går att få.

Rehabiliteringskoordinatorn Hannele Björksell tror att tidiga insatser är särskilt viktiga. En patient känner sig väldigt vilsen i början av sjukskrivningen och en koordinator kan ge vägledning och trygghet, menar hon.

Stödet har hittills betalats från år till år. Just nu utreder Socialdepartementet om rehabiliteringskoordinatorerna ska bli en permanent yrkesgrupp inom svensk sjukvård, rapporterar SR.