Foto: Niklas Björling.

skolsegregation Skolans läge och rykte avgör när elever och föräldrar väljer skola, visar en studie. »En skola i ett stigmatiserat område har ingen chans«, säger läraren Anna Ambrose.

Läraren Anna Ambrose har i sin avhandling undersökt hur föräldrar, elever och skolans personal upplever och resonerar kring skolvalet. Tre Stockholmsskolor i samma område har djupstuderats – en populär skola med kö (tillvalsskola), en skola som ofta väljs bort av elever i närområdet (bortvalsskola) samt en skola som marknadsför sig för att locka till sig fler elever (marknadsföringsskola).

Resultaten visar att de absolut viktigaste faktorerna för skolvalet är skolans plats och rykte.

– Om en skola är placerad i ett stigmatiserat område, eller som betraktas som »sämre«, då har den skolan ingen chans att få någon större elevtillströmning. Föräldrar kommer helt enkelt att välja bort den, utan att ens ha tagit ställning till om exempelvis lärarna är bra.

Konsekvensen blir därmed att skolans elevunderlag minskar, vilket på sikt kan innebära att behöver göra neddragning. Också skolsegregation späs på, menar Anna Ambrose.

– De lärare jag har intervjuat på bortvalsskolan säger att om inte det fria skolvalet hade funnits så hade vi haft många fler elever och en mycket mer blandad elevsammansättning.

Studien visar nämligen att det framför allt är föräldrar som har ett ekonomiskt och socialt kapital som gör ett aktivt val.

– Därmed hamnar de barn vars föräldrar inte gjort något aktivt val på bortvalsskolan, det vill säga barn med en sämre socioekonomisk bakgrund och nyanlända som inte är informerade om skolvalet.

På DN:s debattsida presenterar de två lärarfacken tillsammans med LO ett antal förslag för att minska skolsegregationen. Exempelvis vill man se en ny paragraf i skollagen med krav på blandade elevgrupper som ska gälla både kommunala och fristående skolor. Facken föreslår också att upptagningsområden för kommunala skolor ritas om, att köer till fristående skolar slopas och att urvalsreglerna även ska innefatta sådant som föräldrarnas utbildningsbakgrund och andra socioekonomiska faktorer.

Skolvalet är fritt för de redan priviligierade

Anna Ambrose tycker överlag att förslagen är bra.

– Jag tycker en av rektorerna sammanfattade problematiken på ett bra sätt: »Skolvalet är fritt för de redan priviligierade«. Det är en mening som politikerna verkligen behöver fundera över.

Skolkommissionen och allianspartierna har i sin tur föreslagit ett obligatoriskt skolval för att motverka skolsegregationen. Men Anna Ambrose tror inte att det löser problemet.

– Det är extremt naivt att tro att bara för att man kräver att föräldrar ska välja skola så löser man problemet med segregation.