“Man måste besöka skolan, höra med rektor, tidigare elever och så. Den här informationen behöver kompletteras med en hel del annat.”

På tisdagen presenterade Svenskt Näringsliv, Friskolornas riksförbund och SKL sin nya idé för att göra skolvalet enklare, på SvD Brännpunkt.
”För många föräldrar och skolelever, inte minst i storstäderna där det finns många alternativ, kan skolvalet te sig nästan omöjligt. Alla vill självklart välja den bästa skolan. Men det är svårt att värdera fakta, information och reklam från olika håll.” Det skriver Annika Lundius, Gunvor Engström och Håkan Sörman i sin debattartikel. Nu ska de lansera en ny sajt som ska underlätta för den som väljer.

I debattartikeln skriver Svenskt Näringsliv, Friskolornas riksförbund och SKL att det i dag “saknas enhetlig, tydlig och lättfattlig information som gör det möjligt att jämföra olika skolor” och att det därför “tagit initiativ till ett nytt system för kvalitetsjämförelser av skolor”. Men när Dagens Arena frågar Johan Olsson, utbildningspolitisk expert på Svenskt Näringsliv, visar det sig att den kommande sajten ger en mycket begränsad insikt i vilken kvalité de olika skolorna håller.

Man kommer till exempel inte ha information om de respektive skolornas andel behöriga lärare, antal lärare per 100 elever, antal lärare per rektor, antal kvadratmeter per elev, tillgång till specialsalar, hur mycket varje skola lägger på läromedel, utrustning och skolbibliotek per elev.

Man kommer inte att redovisa om det över huvud taget finns skolbibliotek, gymnastiksal eller skolmatsal. Man kommer inte att skriva något om tillgången till kuratorer, skolsköterska, studievägledare och elevvårdsteam.

Det kommer inte framgå vilken kvalité skolmaten håller eller hur mycket den får kosta per elev.
– Det kommer vara fokus på resultatmått. Det handlar om andelen elever som är behöriga i samtliga ämnen, resultat på kunskapsprov, meritvärden och behörighet till gymnasieskolan. Sen kommer de måtten kompletteras med enkätundersökningar som görs i årskurs fem och årskurs åtta och och handlar om elevernas nöjdhet, trygghet och hur de upplever undervisningen. Förhoppningsvis kompletteras detta med föräldraenkäter, säger Johan Olsson till Dagens Arena.

Blir det här tillräcklig hjälp då? Är det inte viktigt att få veta vad en skola lägger på skolmat, elevvård, antalet lärare per hundra elever med mera – är inte det viktigt att veta för att avgöra en skolas kvalitet?
– Det här ger inte en fullständig bild utan måste kompletteras. Man måste besöka skolan, höra med rektor, tidigare elever och så. Den här informationen behöver kompletteras med en hel del annat.

Så man kommer fortfarande vara tvungen att kolla runt väldigt mycket för att kunna göra ett informerat val?
– Vi visar resultatmått och elevernas nöjdhet och trygghet i skolan. Den bilden kommer man få. Men det ersätter inte att man besöker skolan och pratar med rektor och tidigare elever. Som många av de viktiga valen i livet är det här stora frågor.

Kommer ni tillföra den här typen av information framöver?
– Det är ett beslut vi får ta sen i så fall. Nu fokuserar vi på resultatmått.
– Det mest naturliga hade kanske varit om Skolverket hade haft en välfungerande information om skolorna.

Det finns ett antal rapporter ni skulle kunna hämta information ur?
– Ja, men det är nog ett uppdrag för Skolverket eller Skolinspektionen.

Den som ska välja skola behöver kolla er kommande sida, skolornas hemsida och sen även besöka skolorna för att kunna göra ett vettigt val?
– Ja, det tror jag. Skulle jag välja skola till mina barn hade jag kollat igenom Skolinspektionens rapport också, hört mig för med tidigare elever eller andra som kan ge en bild av skolan. Det är ett stort jobb och ett viktigt val man gör. Man ska se till att lägga tid och energi på det.