Foto: Holger Staffansson

Bara för några veckor sedan skulle Nya Karolinska kosta 52 miljarder. I dag är kostnaden plötsligt upp i över 61 miljarder, avslöjar Svenska Dagbladet.

De totala utbetalningarna för Nya Karolinska blir nio miljarder kronor mer än vad man uppgett hittills. Det visar Stockholms läns landstings sammanställning, uppger Henrik Gaunitz, landstingets planeringschef, för Svenska Dagbladet.

Den alliansledda landstingsledningen som hade ansvar för upphandlingen tecknade ett så kallat OPS-avtal med Skanska och det brittiska riskkapitalbolaget Innisfree. Det innebär att landstinget även använder sig av privat finansiering och drift. Fördelen med den typen av avtal har hela tiden framställts som att man är garanterad att kostnaden inte kommer att öka.

Vi slipper skenande kostnader” var rubriken på dåvarande finanslandstingsråd Catharina Elmsäter Svärds (M) debattartikel i samband med att avtalet tecknades. Ingressen löd: “Politiska byggprojekt blir ofta mycket dyrare än beräknat och kraftigt försenade. Det har varit viktigt för oss att se till att detta inte händer Nya Karolinska sjukhuset”.

Tidigare har det bland annat avslöjats att landstinget får stå för hela den kostnad som uppstår på grund av att bygget är försenat. Hittills är bygget försenat med tre år. Från början bestämde landstingsfullmäktige att maxbeloppet för NKS skulle vara 14,5 miljarder kronor.