Bild: Flickr/Miljöpartiet de Gröna

val2018 I år ska ingen förlora möjligheten att utöva sin rösträtt. Röstlådan ska komma hem till människor som på grund av sjukdom, ålder eller funktionsnedsättning inte själva kan ta sig vallokalen. 

I år aktualiseras den nya vallagen från 2015 och innebär bland annat att fler ska ges möjlighet att rösta från hemmet. syftet är att alla har rätt att få sin röst hörd, även om de fysiskt inte kan ta sig till vallokalen. Genom en ambulerande röstmottagare ska förtidsröstning erbjudas väljare även i hemmet, på sjukhus eller institution.

Väljaren kontaktar sin kommun och ber den ambulerande röstmottagaren att komma förbi vid lämplig tidpunkt och plats.

Den ambulerade röstmottagaren har med sig valkuvert, obligatoriska valsedlar och en mobil valskärm att rösta bakom.

Budet, som tar emot din röst och senare lämnar in den till valmyndigheten, ska vara minst 18 år gammal och kan vara en närstående till väljaren, någon som ger väljaren vård, lantbrevbärare, anställda inom kriminalvården, eller ambulerande röstmottagare utsedda av kommunens valnämnd.

Alla kommuner måste erbjuda tjänsten, annars kan det få konsekvenser, förklarar Hans-Ivar SvärdValmyndigheten till Sveriges Radio Malmö hus.

– Då kan man överklaga till valprövningsnämnden efter valet och peka på att den tjänsten fanns inte och där med kunde inte dem här personen rösta. Det kan naturligtvis, om det är grovt eller allvarligt, besluta omval eller omräkning.