Felix Lekare (i mitten) med två andra RFSL Ungdom-medlemmar under Mångfaldsparaden.

ALMEDALEN17 Flera ideella organisationer har påverkats av Nordiska motståndsrörelsens närvaro i Almedalen. RFSL har haft vakt under alla programpunkter där de medverkat och föreningen JAG åkte hem innan NMR kom till ön.

RFSL gick långt innan Almedalsveckans start ut och meddelade att de tänkte begränsa sitt deltagande under politikerveckan på grund av det hot de anser att Nordiska motståndsrörelsen, NMR, utgör mot deras medlemmar. Även RFSL Ungdom har kraftigt begränsat sin medverkan, och under de evenemang de deltar i har de valt att hyra in ett vaktbolag.

– Det kostar pengar att ha en vakt, och därför har vi koncentrerat de programpunkter vi deltar i till en dag, säger Felix Lekare från RFSL Ungdom.

RFSL Ungdom deltar under Almedalsveckan båda i programpunkter arrangerade av andra, och ordnar egna aktiviteter i en och samma lokal. Varje gång RFSL Ungdom har arrangerat någon aktivitet i den egna lokalen har polisen valt att vara på plats, förutom den vakt som organisationen själv har hyrt in, berättar Felix Lekare.

Organisationen har haft en evakueringsplan om en så hotfull situation skulle uppstå att de skulle känna sig tvungna att lämna Visby, och färre medlemmar än vanligt har varit på plats. Dessutom har de vidtagit extra säkerhetsåtgärder för medlemmar på plats i Visby, jämfört med hur de har agerat tidigare år i Almedalen.

– Vi går inte själva på stan, och absolut inte efter klockan 17. Vi bär inte queer merch och regnbågsflaggor på grund av säkerhetsrisken. Det är vårt val att vi inte för en aktiv kampanj i år, säger Felix Lekare.

På fredagseftermiddagen deltog RFSL i Mångfaldsparaden, arrangerad av RFSL Gotland.

Några som valde att packa ihop och lämna Visby i förtid var föreningen JAG, som organiserar personer med omfattande funktionsnedsättningar, som annars skulle ha blivit grannar med NMR på den tältplats de hyrt.

– Vi bestämde oss för att vi inte skulle kunna vara kvar efter torsdagen då NMR sätter upp sitt tält och medverkar under de tre sista dagarna av Almedalen. Både av det principiella skälet att men också för att vi är kritiska på grund av säkerhetsaspekten, säger Cecilia Blanck, som är verksamhetsansvarig på föreningen JAG till tidningen ETC.

I samband med att JAG packade ihop sig, hängde de tillsammans med organisationen Funktionsrätt upp en utställning från Forum för levande historia om Nazitysklands program T4, som syftade till utrotning av personer med funktionsnedsättningar, i sin monter.

En rad andra organisationer som Hyresgästföreningen, LO och ABF skrev under fredagen en debattartikel i Aftonbladet där de kritiserar polisen för att inte ha kunnat garantera dem säkerhet. Organisationerna har haft lokaler i närheten av NMR:s markplats i Almedalen, och under förmiddagen uppmanades de att stänga igen sina lokaler för att polisen inte ansåg sig kunna garantera deras säkerhet under NMR:s gatumöte.