Peter Sidlund

Debatt Får de två högerpopulistiska partigrupperna större inflytande i Europaparlamentet riskerar det att försämra livsvillkoren för hbtqi-personer i hela unionen. RFSL uppmanar därför M och KD att verka för att deras partigrupp inte söker samarbete högerut efter EU-valet den 9 juni. 

EU-valet är ett ödesval för hbtqi-personer runt om i Europa. Får nationalistiska högerpopulister, som i flera fall gjort hbtqi-personer till måltavlor, mer inflytande efter årets val till Europaparlamentet är risken stor att EU:s arbete med jämställdhet och hbtqi-personers rättigheter försvagas kraftigt. Rent konkret kommer det påverka frågor som rätten till abort, skydd mot diskriminering och hatbrott samt juridisk trygghet för regnbågsfamiljer.

Många viktiga hbtqi-frågor står på spel i EU de kommande fem åren. I en ny rapport har RFSL därför granskat hur partierna har röstat under den gångna mandatperioden och undersökt hur partiernas kandidater planerar att rösta i hbtqi-frågor framöver. I granskningen får Miljöpartiet högsta betyg, följt av Vänsterpartiet och Centerpartiet. Sämst placerar sig Sverigedemokraterna som ligger långt efter övriga partier. Sverigedemokraterna lyckas inte ens skrapa ihop hälften av Kristdemokraternas betyg, som är näst sämst. Av rapporten framgår tydligt att Sverigedemokraterna egentligen inte har någon politik för att hbtqi-personer ska behandlas likvärdigt inom EU.

Om utvecklingen kommer gå framåt eller inte, avgörs av hur vi röstar den 9 juni

RFSL vill att de svenska partierna fortsätter att agera som självklara försvarare av hbtqi-personers lika rättigheter i Europaparlamentet, där det fortsatt finns mycket att göra. Det finns EU-länder där hbtqi-rättigheter verkligen inte är självklara, och där utvecklingen går åt fel håll. För att motverka detta behövs ett fortsatt målmedvetet arbete från både EU och EU:s medlemsländer. Såväl Ungern som Polen har under de senaste åren varit föremål för ett så kallat artikel 7-förfarande inom EU, för att båda länderna allvarligt har åsidosatt grundläggande värden som demokrati, rättsstatens principer och mänskliga rättigheter.

Enligt en ny studie från EU:s byrå för grundläggande rättigheter, FRA, så har så många som en tredjedel av alla hbtqi-personer inom EU upplevt diskriminering i sina dagliga liv. För att motverka detta behövs ett fortsatt målmedvetet arbete från EU, som har en fortsatt viktig roll att fylla för att fortsätta säkerställa att medlemsländerna motverkar diskriminering.

Resultatet av EU-valet den 9 juni skulle kunna få till följd att den konservativa/kristdemokratiska gruppen EPP, där svenska Moderaterna och Kristdemokraterna ingår, ges möjlighet att försöka bilda majoritet med de två högerpopulistiska partigrupperna. En sådan möjlig framtida allians kommer inte att gynna hbtqi-frågorna på EU-nivå. RFSL uppmanar därför svenska Moderaterna och Kristdemokraterna att verka för att deras partigrupp EPP inte söker samarbete med någon av de två högerpopulistiska partigrupperna efter valet, då vi menar att det allvarligt kan påverka parlamentets förmåga att fatta beslut som skulle bidra till att förbättra hbtqi-personers livsvillkor i hela unionen.

Om utvecklingen kommer gå framåt eller inte, avgörs av hur vi röstar den 9 juni. Men som sagt, även vilka samarbeten valutgången öppnar upp för kommer vara avgörande. Låt inte högerpopulister diktera villkoren för arbetet med jämställdhet och hbtqi-rättigheter efter valet!

 

Peter Sidlund Ponkala,

förbundsordförande RFSL