Bild: Försäkringskassan.
Bild: Försäkringskassan.

Sjukskriviningar Personer sjukskrivna till följd av psykisk ohälsa har en betydligt längre väg tillbaka till arbetslivet jämfört med andra. Det visar en rapport från Försäkringskassan.

Försäkringskassans nya studie visar att personer sjukskrivna till följd av en psykiatrisk diagnos har en betydligt längre rehabiliteringsperiod, 70 procent längre än genomsnittet för alla andra diagnoser.

– En möjlig förklaring kan vara att vården inte är tillräckligt utvecklad när det gäller stressrelaterad psykisk ohälsa. Särskilt primärvården är inte riggad för att ta hand om personer med den här typen av besvär, säger Ulrik Lidwall, analytiker på Försäkringskassan.

På fem år har antalet svenskar som sjukskrivits på grund av psykisk ohälsa fördubblats, och sedan 2014 är det den vanligaste orsaken till sjukskrivning (44 procent av sjukfallen).

– Det är svårt att peka på direkta orsaker. Inom vård och omsorg har man lyft fram arbetsförhållanden som särskilt problematiska. Bland mer högutbildade finns en dimension där det kanske mer handlar om att hitta en balans i livet, säger Ulrik Lidwall.

Enligt Eva Vingård, professor emeritus i arbets- och miljömedicin vid Uppsala universitet, kan sjukskrivningar leda till fel typ av behandlingsmetod.

– Ibland kan det ha att göra med livsstilsfaktorer snarare än psykiatrisk sjukdom, då kan man istället behöva resonera utifrån från sin livssituation om det är någonting i som behöver prioriteras annorlunda. Det finns faktiskt gränser för vad vi klarar av som människor. Men det kan vara svårt för distriktsläkaren att på 20 minuter avgöra ifall det är en sjukdom eller en överansträngning.

För att komma till rätta med problemen tillämpar Försäkringskassan numer striktare regler för bedömning av rätten till sjukpenning.

– Det räcker inte med att man har en diagnos, det måste tydligt framgå hur den sätter ner arbetsförmågan och att det är tydligt vilka symptom man har och varför, säger Ulrik Lidwall.

Eva Wingård skulle vilja att Försäkringskassan fördjupade sin analys och efterlyser samtidigt ett närmare samarbete med forskningsvärlden.

– Försäkringskassan har väldigt mycket material och man skulle utifrån det kunna lära sig mycket om varför sjukskrivningarna är dubbelt så höga i vissa län och på vissa vårdcentraler.

– Sverige liknar inget annat land, vi måste ta reda på varför. Sjukskrivningarna har svängt upp och ner sedan 50-talet, oberoende av folkhälsoläge, arbetsmiljö eller konjunkturer. Det finns andra länder med höga sjukskrivningstal, men de ligger på en stabilare nivå, säger Ewa Wingård.