Bild: Sverker Lindström

Moderaterna säger sig till sist ha svängt i partifinansieringsfrågan. Till valet ska en lagstiftning vara klar, men tiden är knapp. Dagens Arena ringde upp Sverker Lindström, författare till rapporten “Pengar till politikerna och risken för korruption” och ställde några frågor.

Risken för korruption i politiken har länge varit ett negligerat problem i Sverige. Men så för några år sedan började det hända saker. Kommunpolitiker i Göteborg avslöjades med händerna i syltburken, svängdörrarna mellan politiken och lobbyorganisationerna uppmärksammades och till sist, i höstas, tvingades Moderaterna motvilligt svänga i frågan om öppenhet i partiernas finansiering. Nu ska en lagstiftning på plats. Frågan är när.

Sverker Lindström, författare till rapporten ”Pengar till politikerna och risken för korruption” anser att det viktigaste i en lagstiftning är att den ger allmänheten möjlighet till insyn.
– Av dokument och årsredovisningar ska man kunna utläsa hur partier finansierat sin verksamhet fullt ut. Partierna måste ha frihet att göra som de vill med sin finansiering. Men inför väljarna måste de kunna redovisa öppet var de fått sina pengar från så att väljarna kan ta ställning till det.

Varför har det inte funnits någon lagstiftning på området tidigare?
– De politiska partierna i Sverige är föreningar och kring föreningar finns egentligen ingen lagstiftning. Man har inte tyckt att det behöver vara så reglerat, utan att föreningarna ska ha frihet att göra som de vill.

– Men det har uppstått frågor med hur partierna finansierar sin verksamhet och det har blivit ett växande problem. Man har försökt lösa det genom att öka partibidragen, men till exempel Moderaterna samlar ändå in stora belopp, vilket visar på att det behövs en lagstiftning. Det är tre länder utöver Sverige som inte har någon lagstiftning mot korruption i politiken, San Marino, Schweiz och Malta. Det är inget vackert sällskap Sverige är i.

Tidigare har det funnits en frivillig överenskommelse på området, men Sverker Lindström menar att den har spelat ut sin roll.
– Den frivilliga överenskommelsen har fungerat bra för en del partier, men den ger ju inte hela bilden av hur partierna får sina pengar. Det krävs tydligare regler för att det ska bli genomskinligt hur partierna finansieras. Dessutom omfattar överenskommelsen inte Sverigedemokraterna.

Vad är viktigt att fokusera på i en lagstiftning?
– Det viktigaste i en ny lagstiftning är att reglera personvalskampanjerna noggrant. Där är risken för korruption väldigt stor. Men det är också viktigt att riksdagspartiernas ekonomier blir genomskinliga så att det går att se hur de finansierar sin verksamhet.

– Vi är lite naiva i Sverige, så vi har inte sett upp med riskerna för korruption. Det börjar ändras nu.

Innan en lag kan komma till stånd ska en utredning kring en eventuell lagstiftning bli klar. För tillfället görs en sådan i justitiedepartementet. Sverker Lindström menar att utredningen brådskar.
– Förslaget ska läggas fram nu i vår och sedan remissbehandlas och bli förmån för riksdagsbeslut. Det är ju maj nu, så den måste ju fram inom en månad. Är utredningen dålig eller inte tillräcklig, ja då kanske man inte hinner till nästa val och det vore olyckligt.

– Problemet nu är att utredningen inte görs under öppenhet. Det är helt locket på, de har inte redovisat någonting. Det sitter några personer på justitiedepartementet och utreder det här och lägger fram ett förslag som sedan ska behandlas.

Hur troligt är det att en långtgående lagstiftning om redovisning går igenom innan nästa val?
– Det finns en majoritet i riksdagen för en rätt långtgående lagstiftning och även om Moderaterna skulle vara emot så finns det en majoritet för det. Om inte några partier faller ifrån under resans gång.

– De små partierna (i alliansen reds anm.) har ju länge haft uppfattningen att en lagstiftning behövs, men sen när det kommer till omröstning eller beslut så har de stöttat Moderaternas avvisande linje. Det återstår att se vad det kan bli av det.

Arena Idé tillsammans med Arenagruppens vänner släpper i dagarna en rapport som behandlar risken för korruption i samband med partiernas finansiering. Den går att läsa här