Bild: Flickr / beatdrifter

Misstänkte krigsförbrytaren Ratko Mladic har gripits. Ett gripande nödvändigt – inte bara för EU-närmande – utan för de demokratiska reformer som hamnat i skymundan av sökandet efter krigsförbrytarna. Dagens Arena ringde upp Johanna Leander, Palmecentrets handläggare för Västra Balkan.

Serbiens president Boris Tadic kunde på torsdagen gå ut med att misstänkte krigsförbrytaren Ratko Mladic gripits. Den forne överbefälhavaren är efterlyst för en rad krigsförbrytelser under kriget i Bosnien 1992–1995. Massakern i Srebrenica är den enskilt värsta krigsförbrytelsen i Europa sedan andra världskriget, ett folkmord där Mladic ses som en av de ytterst ansvariga.

Dagens Arena ringde upp Johanna Leander, Palmecentrets handläggare för Västra Balkan, för att få svar på vad det gripandet får för betydelse för Serbien. Vi når henne strax efter den presskonferens där Tadic kunnat bekräfta att Mladic gripits. En presskonferens där Tadic framhöll att gripandet var viktigt för en fortsatt EU-integration och samarbetet med krigsförbrytartribunalen i Haag.

Vad får gripandet för betydelse för Serbien?
– Gripandet är jätteviktigt i och med att Mladic bär ansvar för Srebrenica och de största krigsförbrytelserna i Bosnien. Det är ett viktigt led i försoningsprocessen. På många sätt har det faktum att Mladic kunnat gå fri visat på institutionella brister.

– Men även symboliskt är det viktigt att visa att Serbien är moget att ta tag i sin skuld.

Kan man se några förklaringar till varför Ratko Mladic greps nu?
– När man får reda på att han var i Serbien ligger det nära till hands att säga att väldigt många visste var han fanns. Självklart är det nedslående, men man ska nog vara försiktig innan man gör för långt dragna slutsatser.

Vad får gripandet för betydelse för den inrikespolitiska situationen?
– Det har en stor betydelse eftersom det kommer att vara val snart. Mandatperioden löper ut i maj nästa år. Den sittande regeringen har kritiserats för att man varit långsam ifråga om att genomföra reformer. Arbetslösheten och korruptionen är allvarliga problem i Serbien.

– För att den nuvarande regeringen ska ha någon som helst chans att sitta kvar så var det här gripandet väldigt viktigt. Man har tidigare sagt att man ville ha EU-kandidatstatus klart innan valet. För att nå det var man tvungen att gripa Mladic.

Vad kommer gripandet att få för betydelse för närmandet till EU?
– Samarbetet med krigsförbrytartribunalen var en av de viktiga faktorerna för att nå kandidatstatus. Det var väldigt symboliskt viktigt.

Bara timmar innan gripandet av Ratko Mladic läckte innehållet i en rapport från Serge Brammretz, chefsåklagare för krigsförbrytartribunalen i Haag, ut. I rapporten, riktad till FN, skrev Brammerz att Serbien inte gjort tillräckligt för att gripa de misstänkta krigsförbrytarna. Serbiens ansträngningar beskrevs som ineffektiva och de utebliva arresteringarna som ett underminerande av landets trovärdighet. Situationen ser nu delvis annorlunda ut:

– Den stötesten som ickegripandet utgjort har inneburit att regeringen haft onödigt stort fokus på att gripa de misstänkta krigsförbrytarna. Andra nödvändiga reformer, som att öka transparensen och stärka institutionerna, har hamnat i bakvattnet.

Ser du det som troligt att Serbien når kandidatstatus under hösten?
– Det är riskabelt ifall man bortser från de andra problem som återstår för att Serbien ska nå kandidatstatus. Det finns väldigt mycket kvar att göra när det gäller respekt för mänskliga rättigheter och institutionernas öppenhet. Men samtidigt tror jag att många av de här reformerna kan genomföras om den politiska viljan finns. När de inte längre har Mladic att skylla på måste regeringen ta tag i de andra reformområdena.

Johanna Leander berättar att Boris Tadic under presskonferensen lyfte fram att gripandet visar att Serbien är ett stabilt land som kan bidra till att regional stabilitet regionen. På många sätt var talet ett kampanjtal, inte helt olikt det Barack Obama höll efter att Usama bin Laden dödats. Tadic må hoppas att gripandet kan ge honom en seger i kommande val, men reformlistan förblir lång:

– Man ska inte ta bort betydelsen av gripandet av Mladic, och gripandet är viktigt för att skapa utrymme till försoning. Men man kan lista en rad problem när det gäller demokratiseringsprocessen.