Bild: Pixabay

Regeringen i Sverige planerar att utöka straffet för narkotikabrott. Dagens Arena har tittat på hur det gått i länder som provat andra vägar och legaliserat cannabis. Först ut är Uruguay. 

Uruguay är det första landet i världen, följt av Kanada, som legaliserat cannabis på nationell nivå. Sedan 2014 är det lagligt för de över 18 år att inneha upp till 40 gram cannabis i månaden. Det är strikt reglerat och går endast att köpa lagligt hos licenserade apotek eller ”klubbar”. Konsumenter måste även registrera varifrån de köper i regeringens databas.

Marcos Baudean, professor i sociologi vid Universidad ORT Uruguay, berättar att en utlösande faktor bakom legaliseringen var det växande och alltmer brutala drogrelaterade våldet.

– Under 2011 hade vi två mord som blev viktiga i legaliseringsdebatten. En person blev skjuten mitt på dagen i dörren till en mataffär, en annan mitt på gatan. Det blev stor uppståndelse och regeringen fick fullt upp med att hantera konflikterna på drogmarknaden, säger Marcos Baudean.

Sedan 1996 hade landet ökat antalet straff och brott relaterat till droger tills det uppstod vad Marcos Baudean kallar en ”inflation” av dem. Eftersom det inte hjälpte behövde regeringen prova en ny väg, för att hindra att Uruguay blev som Mexico eller Colombia, säger Marcos Baudean. Även psykologer, läkare och sociologer försvarade legalisering som en möjlighet att hantera drogproblematiken. 

Men legaliseringen hade inte bara som mål att få ned konflikterna och våldet mellan kriminella grupper. Det handlade också om att främja folkhälsan och hålla människor undan från fängelse och brottsregistret, påpekar Marcos Baudean.

– Vi brukade fängsla människor för att de hade på sig fem gram, tillsammans med de som hade 30 kilo, säger Marcos.

Han menar att detta framför allt drabbade unga människor och deras möjligheter i framtiden. 

Vad gäller folkhälsan var det tidigare vanligt att konsumera cannabis pressad med olika kemikalier, så man visste inte vad man fick in i kroppen. Sedan legaliseringen har de som använder pressad cannabis minskat från 58 procent (2014) till 12 procent (2018). En annan viktig aspekt i folkhälsan var att de som missbrukar cannabis ska få tillgång till vård och behandling. 

Legaliseringen har inte medfört någon hälsokris, som skeptiker varnade för, konstaterar Marcos Baudean. Det har även skapat ett mer rättvist rättsväsende som håller de som konsumerar cannabis borta från brottsregistret samt från smugglare, vilket minskar risken att de utsätts för våldet. Smugglingen finns fortfarande, men innan legaliseringen köpte 23 procent direkt från smugglare jämfört med endast 13 procent år 2017.

Dock har legaliseringen inte uppfyllt målet om minskat drogrelaterat våld och mord. Mordfrekvensen har ökat från 7,7 till 11,8 per 100 000 invånare. Och det är endast mord relaterade till konflikt mellan kriminella som ökat. 2012 stod de för knappt en tredjedel av mordfallen och 2018 nästan hälften av dem. 

– Vi har ett stort problem med kokain. Smugglare har specialiserat i det och vi har många fragmenterade grupper som står för försäljningen. Detta leder till att våldet tenderar att öka, eftersom ett sätt att utöka sin försäljning och intäkter är att konkurrera på andras territorier, säger Marcos Baudean.

Han framhåller också att konflikterna i drogmarknaden inte beror på substanserna, utan på de relationer som marknaden skapar. När det inte finns en laglig väg att lösa konflikter mellan konkurrenter, och vapen är nära till hands, ökar risken för dödlig utgång. 

– Så vad kan vi åstadkomma genom legalisering av cannabis i den här verkligheten? Ingenting. Du kan inte stoppa våldet med legalisering av cannabis, säger Marcos. 

Nu pågår debatt om huruvida Uruguay ska återinföra ett förbud mot cannabis eller utvidga legaliseringen till andra droger. Återigen är det en diskussion om att något behöver göras annorlunda för att få bukt med våldet.

– Regeringen och allmänheten är övertygade om att cannabis inte har något med våldet att göra. Att legalisering inte var ett idealt verktyg för att få ned det. Så vi börjar att separera cannabis från våldsfrågan, säger Marcos Baudean.