Grisar och lantbruksminister Jennie Nilssion. Foto Pixabay / Kristian Pohl/Regeringskansliet

Nyhet Sverige exporterar sedan augusti fläskprodukter till Filippinerna. Ansvarig minister anser inte att det strider mot den egna politiken att alla politikområden ska genomsyras av klimatfrågan.

Tidigare i veckan uppmärksammade Dagens Arena att Sverige har börjat exportera fläskköttsprodukter till Filippinerna. Den nya exporten får kritik från flera miljöorganisationer som menar att det är oansvarigt av Sverige att exportera en så klimatskadlig produkt till andra sidan jordklotet.

Ansvarig minister är lantbruksminister Jennie Nilsson (S). Hon framhåller att det svenska fläskköttet, liksom all svensk animalieproduktion, kännetecknas av ett starkt djurskydd och en god djurvälfärd. I ett mejl till Dagens Arena skriver hon:

»Antibiotikaanvändningen är exempelvis mycket låg i Sverige i förhållande till andra EU-länder och globalt. Vid internationella jämförelser ligger svensk fläskproduktion förhållandevis bra till vad gäller utsläpp av växthusgaser. Det goda hälsoläget, foderomvandlingen och en hög produktion bidrar till att minska klimatpåverkan hos svenskt fläskkött.«

Generellt sett kommer merparten av utsläppen i leverantörskedjan från produktionsprocesser och endast en mindre del från handelstransporter.

På frågan om exporten till Filippinerna kommer innebär att den svenska fläskköttsproduktionen kommer att öka skriver ministern att »den svenska exporten av fläskprodukter bedöms komplettera den inhemska produktionen.«

Hon är vag kring hur mycket pengar det rör sig om, och hur Filippinerna kan ha råd med svenskt kött.

»Ett exportgodkännande för fläskköttsprodukter till Filippinerna innebär betydande merintäkter för den svenska köttbranschen. Slakteriernas betalningsförmåga till bönderna ökar, vilket gynnar svenska grisproducenter och därmed tillväxten i svenskt lantbruk.«

Hon fortsätter:

»Betalningsviljan är helt olika beroende på vilken marknad man befinner sig. Att få avsättning för hela djuret bidrar till att minska matsvinnet och genom att nå nya marknader kan grisproducenterna använda hela djuret då olika delar av grisen efterfrågas på olika marknader.«

Exporten är en del av den svenska Livsmedelsstrategin som bland annat innehåller satsningar för en ökad livsmedelsexport, stärkt innovationskraft och ökad hållbarhet i livsmedelskedjan.

»Med livsmedelsstrategin vill regeringen öka svensk livsmedelsproduktion på ett hållbart sätt. Ambitionen är att livsmedelsstrategin ska bidra till konkurrenskraftiga jordbruks- och livsmedelsföretag som kan öka den svenska produktionen och därmed också bidra till en hög svensk marknadsandel.«

Läs mer:  Sveriges nya export – kött till andra sidan jordklotet