Bild: Pixabay

Nyhet Sverige har börjat exportera fläskköttsprodukter till Filippinerna. »Ytterst märkligt att Sverige exporterar en så klimatskadlig produkt till andra sidan jordklotet«, säger Anna Ljungström redaktör för Supermiljöbloggen. 

Regeringen har genomfört stora satsningar för att öka den svenska livsmedelsexporten. Det senaste tillskottet av godkända livsmedel är svenska fläskköttsprodukter. I augusti gick första lasset med fläskköttsprodukter till Filippinerna.

Enligt regeringens egna bedömning är Filippinerna en marknaden med stor potential, där exporten kommer innebära betydande merintäkter för köttbranschen. Beslutet är en del av svensk Livsmedelsstrategi. Samtidigt får beslutet hård kritik från miljöorganisationer.

– Det är ytterst märkligt att Sverige väljer att exportera en så klimatskadlig produkt – dessutom till andra sidan jordklotet. Det timar otroligt dåligt med att regeringen framhåller att de värnar miljön och att de gör relativt stora miljösatsningar. Det blir en dubbelmoral, säger Anna Ljungström som är redaktör för Supermiljöbloggen.

Elin Segerlind sitter i riksdagen för Vänsterpartiet och är ledamot i Miljö- och jordbruksutskottet. Hon för ett liknande resonemang.

– Regeringen drivs här av två parallella men konkurrerande mål. Å ena sidan Livsmedelsstrategins mål om att öka exporten av svenska livsmedel, å andra sidan att klimatfrågan ska genomsyra regeringens hela politik. Det är uppenbart, igen, att regeringen väljer marknaden framför klimatet.

Klimatfrågan ska genomsyra all politik

Sverige har sedan 2017 ett klimatpolitiskt ramverk som styr klimatpolitiken. Enligt vice statsminister och miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP) krävs det att klimatfrågan genomsyrar hela politiken för att klimatomställningen ska vara möjlig. Alla politikområden måste dra åt samma håll.

– Vi behöver ställa om jordbruk-och livsmedelssystemet, då det idag är ohållbart. Konsumtionen och produktionen av kött måste minskas med 70 procent till 2030 om vi ska ha en chans att klara 1,5-gradersmålet. Ökad export av kött är inte linje med vetenskapliga rekommendationer, säger Isadora Wronski chef för Greenpeace i Sverige.

Enligt Naturvårdsverket är det just produktionen av kött, framför exporten, som orsakar stora utsläpp.

– Svenskt jordbruk kan vara en del av klimatlösningen, men att skicka kött till Asien är inte ett sätt att vara det. Att producera ekologiskt och i mindre skala för en främst svensk och kanske också nordeuropeisk marknad är en helt annan sak, då kan man också ha fokus på produktion som skyndar på omställningen istället för att försena den ytterligare, säger Elin Segerlind.

Köttet som exporteras är konventionellt producerat och inte klimatcertifierat eller ekologiskt. Även om den svenska fläskproduktionen står sig väl i en jämförelse med andra länder när det gäller djuromsorg, användning av antibiotika och klimatpåverkan så är köttets miljöpåverkan stor och omfattar klimat, övergödning och biologisk mångfald.

Anna Ljungström tycker att Sverige istället borde fokuserar på att klimatanpassa den inhemska produktionen och på sikt minska köttproduktionen.

– Alla borde vid det här laget vara medvetna om att vi måste minska konsumtionen, och då också produktionen, av köttprodukter och äta mer vegetariskt och veganskt. Ska man äta något kött så ska det givetvis vara ekologiskt och närproducerat. Det gäller såväl i Sverige som i Filippinerna.

Subventionerat kött

Filippinerna är idag världens tionde största fläskköttskonsument, den åttonde största producent och sjunde största importör av griskött i världen.

Elin Segerlind säger att det vittnar om att den inhemska grisköttsproduktionen antagligen inte täcker behovet, men tillägger att det svenska kött som ska säljas Filippinerna är kraftigt subventionerat och att det kan få konsekvenser.

– I Sverige ondgör vi oss ofta över det importerade köttet, det konkurrerar ut våra svenska grisbönder, driver ner priserna och håller inte den standard som vi vill att köttet ska göra. Idag har Filippinerna en egen stark produktion men vad händer med den om de tar in kött från utlandet, som idag är så starkt subventionerat?

Idag subventionerar EU produktionen av griskött och betalar stora summor pengar för att marknadsföra kött. Elin Segerlind säger att EU de senaste tre åren har lagt totalt 60 miljoner euro på köttreklam, för att stävja det minskade intresset för kött som framförallt syns bland de unga.

– Det är inte bara i Sverige som allt fler, särskilt de unga, uppger att de undviker kött av klimatskäl, och det är klart att det är något som oroar många köttproducenter. Men vi vet att köttkonsumtionen är en av sakerna som driver på klimatförändringen och att det läget pressa på för att öka den är helt fel väg.

 

Dagens Arena har sökt ansvarig minister.