Foto: Leopard förlag.

Recension Att läsa Monbiot är att kastas mellan perspektiv och utmanas i förutfattade meningar. Det skriver Peter Gustavsson som läst George Monbiots nya bok Ny jord – Att föda världen utan att sluka planeten

Halva jordens beboeliga yta används för matproduktion. Ändå går miljontals människor hungriga. 

För att maximera avkastningen driver köttproducenter världen över anläggningar där djuren trängs ihop på liten yta och pumpas fulla med hormoner och antibiotika. Och som reaktion på dessa köttfabriker betalar delar av den globala medelklassen extra för att garantera att djuren får beta på en äng.

Stenåldersmetoder

Den brittiska författaren, journalisten och klimataktivisten George Monbiot förkastar båda vägarna. Han menar att det påstått ekologiska betesjordbruket bygger på en romantisk föreställning om herdarna och hedarna som något gott, och städer som något dåligt. Men man kan inte föda 2000-talets värld med stenålderns metoder.

Vi behöver producera mat på nya resurssnåla sätt, och fasa ut köttproduktionen.

Monbiots nya bok Ny jord – Att föda världen utan att sluka planeten utkommer på svenska i dagarna. Där argumenterar han för en förändring lika stor som när människan gick från jägare och samlare till att börja med jordbruk. Vi behöver producera mat på nya resurssnåla sätt, och fasa ut köttproduktionen.

Genom att ersätta boskapsskötsel med laboratorieproducerad mat, skapas möjligheter att återskapa naturområden som skogar och våtmarker. Denna ”rewilding” skapar stora möjligheter att binda koldioxid och vända utvecklingen i klimatkrisen. 

De naturliga processerna i mikrober och svampar kan användas för att skapa nya produkter. Allt oftare med smaker och textur som motsvarar och överträffar de köttråvaror som används i de finaste restaurangkök. 

Omställningen kan gå fortare än vi tror

Vad som står i vägen för en sådan utveckling är etablerade, och ofta utdaterade, uppfattningar om vad som är riktig mat. Uppfattningar som går hand i hand med etablerade industrier som hellre fortsätter i samma spår än att ställa om.

Under sommaren har de globala temperaturerna nått nya rekordnivåer. Det har inte varit så här varmt på jorden på hundratusentals år. På allt fler platser uppmäts temperaturer som är dödliga för människan att utsättas för under längre tid. Mänskligheten riskerar bokstavligt talat att koka bort.

Det som behövs nu är att fortsätta predika för redan frälsta, och få fler och fler att brinna så mycket att de börjar övertyga andra.

Den dåliga nyheten är att vi bara har en chans att ställa klimatet till rätta i tid. Men den goda nyheten är att när en tillräckligt stor minoritet är övertygad om att omställningen är nödvändig, kan den gå fortare än många av oss tror. 

För människan är en trendkänslig varelse. När en tidsanda väl är etablerad följer många med strömmen. Som när samkönade äktenskap gick från en kontroversiell idé till en självklarhet, i väldigt många länder samtidigt.

Fler kommer att vilja förändra

George Monbiot menar att vi närmar oss den punkten när det gäller klimatet. Det som behövs nu är att fortsätta predika för redan frälsta, och få fler och fler att brinna så mycket att de börjar övertyga andra. Då kommer de trendkänsligaste i mitten snart att välja att hoppa på förändringen.  

Att läsa Monbiot är att kastas mellan perspektiv och utmanas i förutfattade meningar – nästan oavsett vilka uppfattningar du hade innan du började läsa. Han uppmanar läsaren att förundras av naturens mirakel, och samtidigt låta känslan förstärkas av kunskap.

Det är inte en dålig utgångspunkt för en riktig läsupplevelse.

Peter Gustavsson