Kultur Portalfigur för tövädrets poesi var Jevgenij Jevtusjenko. Han är framför allt känd och ihågkommen för två längre dikter från början av 1960-talet: ”Babij Jar”och den profetiska dikten ”Stalins arvtagare”. 

Efter sin död 1953 placerades Stalins balsamerade kropp tillsammans med Lenins i mausoleet på Röda torget i Moskva, där Sovjetdiktaturens mäktigaste och mest fruktade ledarduo skulle dyrkas tillsammans, men i samband med avstaliniseringen flyttades Stalin 1961 därifrån till Kremlmuren strax intill.

Jevtusjenko varnade för Stalins ande

Dikten ”Stalins arvtagare” påminner just om detta i Sovjetdiktaturen djärva drag, då Stalins balsamerade kropp flyttades ut ur mausoleet och Stalin därmed berövades sin gloria som Lenins jämlike. Men den profetiske poeten Jevgenij Jevtusjenko varnade redan då för att Stalins ande skulle leva vidare och komma att kasta sin långa skugga över samhället framgent:

Nej. – Stalin har inte gett upp…

Ur Mausoleet 

bar vi honom ut.

Men hur skall Stalin

bäras ut igen

ur Stalins män?!

Översättning: Hans Björkegren.

I rysk litterär tradition är offentlig diktläsning en hyllad förmåga. Jevgenij Jevtusjenko var en gudabenådad recitatör. Han blev något så ovanligt som en poet med rockstjärnestatus. Han framförde sina dikter på idrottsarenor med tiotusentals åhörare. Jevtusjenko var en engagerande och karismatisk uppläsare, vars talang tog honom utomlands – inte bara till Västeuropa, utan även till Nordamerika – i en tid då utlandsresor var hårt ransonerade, exklusiva privilegier, i den slutna och strängt hållna kommunistiska diktaturen.

I Ryssland finns också en förväntan att poeter ska vara profetiska. Och sanningssägare. Samhällets samvete. Jevgenij Jevtusjenko motsvarar även dessa förväntningar på en poet. 

Putin har besannat poetens farhåga

Jevgenij Jevtusjenkos modiga dikt ”Stalins arvtagare” är, som sagt, profetisk. Den är lika – om inte rentav mer – aktuell i Ryssland idag, då det finns starka krafter som önskar en rehabilitering av den sovjetiske diktatorn.

För varje ny åtstramningsåtgärd Putin vidtar i riktning mot ett mer och mer auktoritärt ryskt samhälle blir det allt tydligare att han gått i skola hos sin föregångare Stalin. Putin besannar den ödesdigra farhåga poeten Jevgenij Jevtusjenko formulerade redan i början av 1960-talet i sin våghalsigt formulerade dikt ”Stalins arvtagare”.

Manne Wängborg, f.d. ambassadör