Bild: FreeImages

Sjukvårdspolitik Kristdemokraternas sjukvårdspolitik håller inte ihop. De slutsatserna dras i en ny rapport från tankesmedjan Arena Idé, där KD:s förslag om att förstatliga sjukvården får omfattande kritik.

-Många människor tror att KD har en bra sjukvårdspolitik. Därför finns det skäl att granska den, säger Mats Wingborg en av rapportförfattarna.

 Tankesmedjan Arena Idé släppte på onsdagen rapporten Kristdemokraternas sjukvårdspolitik håller inte ihop. Som namnet antyder innehåller rapporten stark kritik mot partiets vårdpolitik. Särskild fokus läggs i rapporten på Kristdemokraternas förslag om att förstatliga sjukvården.

-Man undrar varför ett förstatligande ska lösa vårdens problem. Det har KD inget svar på. Man har stora förhoppningar men torftiga resonemang. Det finns inget som säger att vården blir bättre för att den förstatligas, säger Mats Wingborg.

Särskild kritik riktas i rapporten mot partiets förslag kring hur man vill att vården ska organiseras efter ett förstatligande. Ett förslag som går ut på att endast sex regioner ska finnas kvar och att dessa inte ska styras av politiker utan av experter som är underordnade staten. Något som enligt den andre rapportförfattaren Johan Enfeldt handlar om att avskaffa de folkvalda.

– Om regionerna ska vara expertstyrda kommer vi att få en mycket sämre demokratisk påverkan. Det är naturligtvis så att det är många beslut i vården som professionen tar bäst. Men det finns också en massa beslut som faktiskt är politik. Frågan om vilken vårdcentral vi ska rusta upp först, om vi ska ha någon vårdcentral i Söderfors eller om vi har råd att ha någon förlossningsavdelning i Sollefteå. Allt det är politik. Frågan är varför  KD inte vill att de medborgare som berörs ska få rösta om det, säger han.

En annan kritik i rapporten handlar om att partiet inte vill ändra dagens system med privata aktörer och privata sjukvårdsförsäkringar. Något rapportförfattarna anser vara problematiskt.

-Om man på allvar är intresserad av att förbättra likvärdigheten i vården borde man diskutera de problem som finns med privatiseringen och marknadiseringen av vården, säger Mats Wingborg.

Dagens Arena har varit i kontakt med KD som har meddelat att man inte har möjlighet att kommentera rapporten för tillfället. 

 Jon Andersson är redaktionssekreterare på Dagens Arena