Den moderata riksdagsledamoten och före detta ledarskribenten i Svenska Dagbladet, Maria Abrahamsson, vill lagstifta om öppenhet kring partibidragen.

”Om Moderaterna vill bli det stora, samhällsbärande partiet måste total öppenhet råda kring partiets sponsorer”, skriver hon på Expressens debattsida.

Moderaternas officiella linje är att valhemligheten hotas om större sponsorers bidrag och namn kommer till allmänhetens kännedom.