Politiker, barnsköterskor, foskare och familjerådgivare i Rinkeby FOTO: Sebastian Sandström

OJÄMLIKHET Hälsoklyftorna mellan olika samhällsgrupper i Sverige ökar. Fem år skiljer i medellivslängd mellan dem med lägst utbildning och dem med högst, det visar regeringens nya utredning som mottogs av Magdalena Andersson och Annika Strandhäll i Rinkeby.

Ökande hälsoklyftor var i fokus på Familjehuset i Rinkeby, när S-ministrarna Magdalena Andersson och Annika Strandhäll tog emot regeringens utredning om ojämlik hälsa Politiker, barnsköterskor och familjerådgivare samlades för att höra vad professor Olle Lundberg och de andra forskarna i Kommissionen för ojämlik hälsa kommit fram till i sitt slutbetänkande.

Svenskarna är friskare och lever längre, samtidigt har skillnaderna mellan olika samhällsgrupper ökat markant. Utredningen visar att den uppskattade medellivslängden i olika stadsdelar kan skilja uppemot fyra år. Och mellan de grupper med lägst utbildning och de med högst skiljer det uppskattningsvis fem år.

– Man blir så klart bestört. Det är orimligt att vi ska ha så stora hälsoklyftor beroende på var man bor eller vilken utbildningsnivå man har. För att motverka det här krävs en aktiv politik, säger finansminister Magdalena Andersson (S).

Magdalena Andersson i diskussion med barsköterskor i RInkeby
Magdalena Andersson i diskussion med barsköterskor i RInkeby

De senaste årens hälsofokus har ofta legat på livsstil och att förebygga exempelvis sockerkonsumtion och rökning, men för att motverka att hälsoklyftorna ökar så måste man gå längre än så, menar Olle Lundberg.

– Det blir väldigt lätt att tänka att det bara handlar om vad vi stoppar i oss och vilka levnadsvanor vi har, det är absolut viktigt, men vi kan inte stoppa där. Långt utanför levnadsvanor och hälso- och sjukvård så handlar det mycket om kunskap och förutsättningar.

Enligt professor Olle Lundberg finns ingen snabb lösning, för att motverka utvecklingen krävs istället många små insatser.

– Det handlar om att förstärka befintliga institutioner inom välfärden och vi måste börja redan i det tidiga livet. Vi har under flera år nästan skapat en ny underklass; de som inte kommer ut med godkända betyg är helt chanslösa på arbetsmarknaden, säger Lundberg

I Familjehuset arbetar Maria Tordai. Som familjerådgivare i Rinkeby är hon väl bekant med hur människors livssituation kan påverka hälsan.

– Trångboddhet är ett av de problem som vi oftast stöter på, en familj kan vara inneboende i ett rum med en bebis, vissa har i stort sett bara en säng. Sen vet man inte om man får bo kvar i lägenheten, eller ens i landet. Det är imponerande hur tuffa de här föräldrarna är, trots svåra livsomständigheter så behåller de allt fokus på barnen.

DSC_0061
Maria Tordai

 

Johanna Mellblom, barnsköterska på Rinkeby BVC, har under sex år samarbetat med familjerådgivarna på Familjehuset. Hembesök, som vanligen bara görs en gång för förstagångsföräldrar, görs nu i Rinkeby sex gånger.

– Det blir en jättestor skillnad att träffa familjer här, man får en helt annan relation. De flesta föräldrar vi träffar har jättehöga ambitioner i föräldraskapet, men de har hamnat i omständigheter som gör att det kan bli svårt att följa våra råd. Det kan saknas kylskåp för barnmat och man tvingas tvätta i badkaret. Språket kommer också senare hos barn här ute, men nu ser vi att föräldrarna vågar fråga oss om saker på ett annat sätt och ta hjälp av logopeder när det behövs.

Johanna Mellblom
Johanna Mellblom

 

Det kan tyckas märkligt att att Sverige som rikt land, med stigande reallöner och med en utbyggd välfärdssektor, samtidigt har en utveckling där skillnaderna i livslängd och ohälsa ökar.

– Man kan tycka det är förvånande, Sverige är rikt och vi lever väldigt länge. Utvecklingen har gått väldigt snabbt fram för dem med lång utbildning, medan framförallt kvinnor med kort utbildning har stått mer stilla. På sikt är detta skadligt för samhället. Ökar gapen så ökar misstron och känslan av utanförskap, säger Olle Lundberg

Olle Lundberg
Olle Lundberg

 

För att motverka utvecklingen krävs enligt Magdalena Andersson ett helhetstänk och ett brett jämlikhetsarbete.

– Det här är en spegling av att samhället blivit alldeles för ojämlikt. Vi ska bekämpa de växande klyftorna och utveckla den svenska modellen, alla som kan arbeta ska arbeta, och vi ska höja kvalitén i barnomsorgen, skolan och sjukvården. Det är glädjande att vi nu har forskning som förhoppningsvis kan resultera i bra beslut.