Magdalena Andersson under sin dragning om ökande inkomstklyftor.

ALMEDALEN17 I mötet med stjärnekonomen Joseph Stiglitz under tisdagen återkom Magdalena Andersson (S) flera gånger till att företag måste beskattas hårdare. »Alliansen och SD vill skydda den rikaste procenten« sa hon om hotet från oppositionen att stoppa budgeten.

Under Socialdemokraternas årliga ekonomiska seminarium i Almedalen, dit ekonomen Joseph Stiglitz bjudits in var temat hur inkluderande tillväxt kan uppnås. Samtalet mellan den svenska finansministern och Joseph Stiglitz, modererat av journalisten Katrine Marcal, kom att handla en hel del om olika skatters varande eller icke varande.

Magdalena Andersson lyfte vikten av att beskatta företag hårdare, med bakgrund i det hot om att stoppa budgeten som oppositionspartierna har uttalat.

– En läkare som säger upp sig från ett sjukhus och startar egen firma för att jobba som hyrläkare skattar 100 000 kronor mindre om året. Det är väldigt konstigt! Vi vill ändra på det, men oppositionen sätter sig som sagt emot, sade finansministern under samtalet i St:Hansskolans fullsatta aula i Visby under tisdagen.

Hon återkom till ämnet under samtalet, och pekade ut den låga beskattningen på kapital som en av orsakerna till att klyftorna ökar snabbare i Sverige än i de flesta andra länder.

– Vi har lagt förslag för att beskatta företagare mer, och 50 procent av de skattehöjningarna skulle betalas av de 1 procent rikaste. SD och alliansen protesterar; de vill skydda den rikaste procenten, sade Magdalena Andersson.

En annan viktig del för minskad ojämlikhet är att försöka höja bidragsnivåerna så de ligger i nivå med löneökningarna, enligt ministern.

Hon kommenterade också den sjunkande andelen svenskar som är med i ett fackförbund; det här med anledning av att Joseph Stiglitz lyfter fram skydd för fack och arbetstagares rättigheter som en viktig del i en framgångsrik välfärdsstad.

– Det är väldigt oroande. Utan starka fackförbund är vår modell borta. Jag skulle vilja ta tillbaka rätten till avdrag för fackmedlemskap, men vi har haft ont om pengar, sade finansministern.

Joseph Stiglitz är professor vid Columbia University, tidigare chefsekonom på Världsbanken och mottagare av Riksbankens ekonomipris till Alfred Nobels minne. Dessutom har han under senare år gjort sig känd som en kritiker av den neoliberala nationalekonomiska skolan, och han kom under förra året ut med en bok där han kritiserar eurosamarbetet starkt.

– Välfärdsstaten är viktigare än någonsin. Stark välfärd är nödvändig för att ekonomier ska fortsätta att vara öppna mot världen och för att deras medborgare ska acceptera förändringar. Sveriges utmaning är att stärka välfärdsstaten, sade Joseph Stiglitz under sin inledande föreläsning på seminariet.

Till skillnad från Magdalena Andersson vill Joseph Stiglitz se en global skatt på inkomster, som gör det omöjligt att försöka smita undan skatten genom att flytta eller deklarera inkomster utomlands.

– Om det görs i kombination med att beskatta dem i toppen av inkomstskiktet mer skulle det kunna göra mycket nytta, menar Stiglitz.

Magdalena Andersson däremot tror att hon skulle få svårt att förklara för väljarna att de ska beskattas av andra än svenska staten.

– Jag kan se nyttan av att beskatta folk globalt. Men man måste tänka på att när du beskattar folk tar du pengar ifrån dem, och var har vi legitimiteten att beskatta människor? Jag är inte säker på att det är i Bryssel, sade finansministern.

Även fastighetsskatt förespråkas starkt av Joseph Stiglitz, men avfärdas av Magdalena Andersson med anledning av opinionsläget i Sverige.

Finansministern instämmer dock i Joseph Stiglitz kritik av hur europeiska centralbanken, ECB, har ett alldeles för ensidigt mål som bara handlar om att hålla tillbaka inflationen.

– Ja, det är väldigt viktigt att prata om detta. Om vi ser på ECB i förhållande till Federal reserve (USA:s centralbank, red.anm) så borde vi lära av Fed om hur man inkluderar bland annat arbetslöshetsmål och tillväxt i vad riksbanker ska sikta på. Det är svårt med hur lagen för Riksbanken jobbar idag men man kan tänka sig förändringar, sade Magdalena Andersson.