Barn som leker i solen och en vuxen som håller i ett brev från Kronofogden
269 barn vräktes från sitt hem första halvåret 2022. Foto: Kronofogden, Pexels / Pixabay

NYHET Vart tolfte barn har föräldrar med skulder hos Kronofogden. Och en tredjedel av arbetarna har vare sig haft tillgång till fritidshus eller gjort en semesterresa under förra året.

Att leva i en familj som har det knapert ställt kan vara särskilt jobbigt för barn kring semestertider. Nya siffror från Kronofogden visar att nästan 183 000 barn lever i familjer där minst en förälder har skulder eller pågående skuldsanering.

– Vi vill lyfta fram en osynlig grupp och visa att det finns många barn som lever i ekonomisk utsatthet, säger Tina Häggmark på Kronofogden i ett pressmeddelande.

Det finns också stora geografiska skillnader i var barnen i skuldsatta familjer bor. Flest bor i Södermanland, Skåne och på Gotland – medan minst antal hittas i Västerbotten, Halland och Norrbotten. Kronofogden har inte tittat specifikt på klassperspektivet i den aktuella granskningen av skuldsatta föräldrar, medan det i en ny rapport från LO-facken om semester- och fritidsvanor finns ett tydligt mönster som stått sig de närmaste 35 åren: Tjänstemän har bättre förutsättningar för semesterfirande än arbetare. 33 procent av arbetarna och 15 procent av tjänstemännen har vare sig kunnat göra en semesterresa eller bo i husvagn eller fritidshus under 2018.

LO bygger rapporten på en granskning av SCB:s undersökningar om levnadsförhållanden och konstaterar att ej facklärda arbetare (personer med högst två års utbildning eller grundskola) är den grupp som i minst utsträckning gjort en semesterresa eller haft tillgång till fritidshus eller husvagn under förra året, 64 procent. Störst möjligheter hade högre tjänstemän, där hade 90 procent semestrat på detta sätt under 2018. Skillnaden har också ökat de senaste tio åren.

Barn som lever i familjer som har ont om pengar känner ofta oro och tar på sig stort ansvar för ekonomin. Att inte ha möjlighet att semestra som kompisarna kan dessutom leda till skamkänslor i tider där mycket fokuserar på familjeaktiviteter.

– Som förälder och vuxen är det viktigt att förklara att det aldrig är barnens ansvar om familjen har svårt att få pengarna att räcka till, säger Tina Häggmark.

Hon poängterar också att det är viktigt att kunna prata med sina barn om ekonomi, konsumtion och pengars värde. Och det är viktigt oavsett ekonomisk situation.

– Föräldrar är förebilder och hur vi agerar spelar roll. Det handlar inte om vad som rätt eller fel, utan bara om att vi vuxna behöver prata mera om pengar och konsumtion med våra barn. Att tidigt börja reflektera över pengars värde lägger en grund för en god privatekonomi genom hela livet.