Faksimil från SVT

“Ett skott i ryggen på den svenska modellen, i syfte att öka utbudet av kompromissvillig arbetskraft.”

Avslöjandet i förra veckans Uppdrag granskning om hur kamerunska gästarbetare utnyttjades hänsynslöst av en svensk arbetsgivare väckte starka reaktioner.

Dagens Arena visade på fredagen hur regeringen släpar efter med regler som skyddar gästarbetarna genom att kräva större ansvar från huvudentreprenören. Regeringen väntar, trots att riksdagen tillkännagivit för regeringen att de ska återkomma med skärpta regler på området.

Dagens Arena har via mail frågat ledamöterna i riksdagens arbetsmarknadsutskott om de är beredda att ställa upp på de förslag om skärpt kontroll som TCO föreslagit i en rapport. Förslag som TCO:s chefsjurist Samuel Engblom sammanfattat i fem punkter:
1. Efterhandskontroll av att den utbetalda lönen överensstämmer med den utlovade.
2. Verksamma sanktioner mot arbetsgivare som bryter mot reglerna.
3. Skärpt försörjningskrav, med krav på minst 80 procents tjänstgöringsgrad.
4. Stärkt rättslig ställning för arbetserbjudandet.
5. Särskilda regler då arbetstagaren är fortsatt anställd i ett annat land, t ex genom ett bemanningsföretag.

Socialdemokraterna arbetsmarknadspolitiska talesperson Ylva Johansson, samt ledamöterna Patrick Björck och Maria Stenberg, svarade omedelbart att de stödjer samtliga fem punkter.
– Jag skulle även vilja lägga till vandelsprövning av de företag som ansöker för att kunna neka dem som tidigare brutit mot reglerna eller har skatteskulder eller liknande att få arbetstillstånd beviljade, svarade Ylva Johansson.

Partiledaren Stefan Löfvens utspel på tisdagen, om att riva upp lagen om arbetskraftsinvandring, ligger i linje med ledamöternas svar.
– Det ligger nära till hands att tro att det handlar om en medveten försämring, ett skott i ryggen på den svenska modellen, i syfte att öka utbudet av kompromissvillig arbetskraft, säger Löfven till DN apropå utnyttjandet av utländsk arbetskraft.

Han föreslår nu rättsligt bindande villkor i företagens arbetserbjudanden, bättre uppföljning med en löpande kontroll från Migrationsverket och Skatteverket av löner, villkor, samt inbetalning av skatter och avgifter samt vandels- och rimlighetsprövning av alla arbetsgivare som vill importera arbetskraft.

Från Moderaternas håll vill man inte ställa upp på någon av regelskärpningarna TCO föreslår i sin rapport, enligt Gustav Nilsson (M), ledamot i arbetsmarknadsutstkottet.
”Redan i dag finns sanktioner på området, oriktiga uppgifter i ansökan kan till exempel leda till böter eller fängelse i sex månader i grövre fall. Regeringen har tydliggjort att Migrationsverket ska motverka missbruk av reglerna om arbetskraftsinvandring och nya rutiner har införts, bland annat görs sedan 2012 skärpta kontroller i utsatta branscher.” skriver Nilsson i sitt svar. Han påpekar dock att regeringen har för avsikt att föreslå utökade möjligheter att återkalla tillstånd som beviljats för arbete.

Inte heller Annika Qarlsson, arbetsmarknadspolitisk talesperson för Centerpartiet, är beredd att skärpa reglerna ytterligare.
”I det här fallet, där arbetsgivaren helt uppenbart inte följt lagen, har vi sett att den svenska modellen står sig fortsatt stark. Parterna har tagit sitt ansvar för att reda ut detta. Hade inte en lösning skett genom förhandlingar hade facket vidare haft möjligheten att vidta stridsåtgärder. Hade det visat sig att den svenska modellen och parterna inte klarat att lösa detta hade vi fått fundera på att se över delar av era regelförändringar. Men i nuläget är det viktigast att det uppdrag som Regeringen gett Migrationsverket om skärpta kontroller för företagen, bl.a. i just skogsnäringen, verkligen får verka fullt ut.” skriver hon i sitt svar.

Miljöpartiets gruppledare och arbetsmarknadspolitiske talesperson Mehmet Kaplan är positiv till hela TCO:s utredning om skärpta kontroller. Han menar att de två första punkerna är viktigast: Det vill säga efterhandskontroll av att den utbetalda lönen överensstämmer med den utlovade och verksamma sanktioner mot arbetsgivare som bryter mot reglerna.

”När det gäller anställningserbjudandets rättsliga status vill vi inte att det ska vara bindande, men kan tänka oss att stärka det genom till exempel  ‘att arbetsgivare åläggs att bifoga anställningskontraktet’ som TCO föreslår”, skriver Kaplan och fortsätter:
”Vi anser också att oseriösa eller kriminella arbetsgivare ska kunna svartlistas och att arbetskraftsinvandrares rättigheter bör stärkas genom ökade möjligheter till spårbyte för asylsökande, längre tid att kunna hitta nytt jobb om anställningen avslutas – i dag 3 mån.”