Ola Pettersson Bild: LO
Ola Pettersson Bild: LO

LO:s chefsekonom Ola Pettersson håller med finansministern om att det är olämpligt att försöka nå överskottsmålet under denna mandatperiod. Han menar också att det är hög tid att se över målet.

Att nå överskottsmålet under denna mandatperiod är direkt olämpligt, sa finansminister Magdalena Andersson (S) när hon i dag presenterade prognosen för svensk ekonomi. Därmed gick också startskottet för diskussionen om rimligheten i att behålla överskottsmålet i sin nuvarande form. LO:s chefsekonom Ola Pettersson menar att det är dags att se över överskottsmålet, som i dag innebär en procents överskott i finanserna under en konjunkturcykel.

– Sådana här mål kan man inte rista i sten. När omvärlden förändras måste man vara beredd att förändra överskottsmålet, så att det inte lever sitt eget liv. Det har blivit lite av en dogm, så jag tycker att det är bra att vi ser över det, säger han.

När målet infördes i slutet av 90-talet var det med huvudsyftet att skapa högre tilltro till de offentliga finanserna och spara inför svårare tider. Nu har vi starkare offentliga finanser och lägre statsskuld, varför Ola Pettersson bedömer att målet i sin gamla utformning är överspelat.

– Jag tror mer på ett balansmål, eller eventuellt ett mål som ligger på minus, men det här kräver utredningar. I dagens läge tror jag dock att det skulle vara mycket dumt att stäva efter att uppnå målet, det finns andra saker som är viktigare, säger han.

Han nämner bland annat satsningar på att bekämpa arbetslösheten, minska klyftorna i samhället och investera i bostäder och infrastruktur.

Oppositionens reaktioner på Magdalena Anderssons uttalanden i morse har inte låtit vänta på sig. I Aftonbladet menar Annie Lööf (C) att en ansvarsfull politik kräver att man håller fast vid överskottsmålet och i SvD skriver den moderata riksdagsledamoten Niklas Wykman att ett Sverige utan överskottsmål innebär att ”vi står utan skydd när nästa kris kommer.” Hyckleri, enligt Ola Pettersson.

– Det där är kvalificerat trams. Alliansen övergav överskottsmålet för länge sedan men de klarar inte av att erkänna det. De har dessutom lämnat efter sig en ekonomi som gör att målet är helt omöjligt att nå, säger han.

Enligt Magdalena Anderssons beräkningar har den borgerliga regeringen lämnat efter sig ett underskott på 90 miljarder kronor.

– Problemet är inte storleken på underskottet, utan underskotten i samband med att man har fört en väldigt oansvarig skattesänkarpolitik utan att få de effekter av skattesänkningarna som man hade till utsikt. Nu tycker jag att det är bra att vi får igång en diskussion om en mer rationell skattepolitik, säger Ola Pettersson.