Bild: Maria Georgieva

Jobben ska överordnas alla andra frågor. Del i prioriteringsdokument som S-kongressen ska godkänna.

Jobben främst är den strategi som ska ta Socialdemokraterna till valvinst 2014. Den nyheten meddelade Socialdemokraternas partiledare Stefan Löfven på onsdagen i en intervju i Dagens Nyheter.
– Om vi kommer till makten så ska sysselsättningen vara nyckelfrågan som vi ska starta med direkt. Det innebär att det politiska arbetet i regeringskansliet ska fokusera just på det, säger Stefan Löfven till DN.

Tidningen har fått ta del av delar av det prioriteringsdokument som ska läggas fram för S-kongressen i april. Där lyder portalparagrafen:
”Full sysselsättning är vår övergripande politiska prioritering. Skapandet av fler jobb och aktiva insatser mot arbetslösheten går före allt annat. Jobben ska sättas främst i hela den ekonomiska politiken. Vi socialdemokrater ska vidta de åtgärder som krävs och söka de allianser som är nödvändiga för att bryta arbetslösheten och få fler människor i arbete”.

Enligt dokumentet ska också offentliga upphandlingar utnyttjas till att anställa långtidsarbetslösa och funktionshindrade. Löfven utesluter heller inte lagstiftning för att komma åt det ofrivilliga deltidsarbetet bland kvinnor.
– Händer det ingenting utesluter vi inte lagstiftning. Ofrivillig deltid är inte okej, säger Löfven.