Daniel Suhonen, Göran Therborn

klasskillnader Det pratas för litet om klass i den politiska debatten. Det tycker det fackliga idéinstitutet Katalys som i en stor klassutredning vill väcka frågan och mobilsera väljare. ”Arbetarklassen är socialdemokratins guldreserv”, säger Katalys chef Daniel Suhonen.

Från och med idag fram till i höst kommer Katalys publicera ett 20-tal forskningsrapporter som bland annat undersöker hur klassamhället ser ut i dag, var klassgränserna går, och vilka roller etnicitet, geografi, rasifiering och kön spelar i dagens klassamhälle. Den första publicerades igår.

Klassutredningen gör Katalys tillsammans med ett 30-tal forskare och intresset inom forskarkåren har varit jättestort, flera forskare står på kö för att delta i utredningen, berättar Daniel Suhonen.

Klass i Sverige, som utredningen heter, presenterades vid en pressträff i ABF-huset. Där drog Göran Therborn, professor i sociologi vid Cambridge University, paralleller mellan klassbegreppets uppkomst, den franska revolutionen och industrisamhällets orättvisor och Sverige idag med ökande klassklyftor.

Han förklarade att tanken med klassutredningen är att sätta klass på den politiska agendan igen. Även att mobilisera väljare inför valet i höst är en av drivkrafterna bakom utredningen.

– Att prata klass är att mobilisera väljare, säger Daniel Suhonen. Arbetarklassen är socialdemokratins guldreserv, tillägger han.

Under gårdagen publicerades dessutom en artikel på DN debatt om klass, skriven av Göran Therborn, Daniel Suhonen och Niels Stöber. I den pekar skribenterna på att 8 av 10 svenskar tycker att vi lever i ett klassamhälle.

Bland rödgröna väljare tycker 93 procent att vi lever i ett klassamhälle och det är bara 2 procent av alla väljare som tycker att vi inte lever i ett klassamhälle, enligt en Novusundersökning som Katalys låtit göra.

I debattartikeln skriver de att 84 procent av väljarna identifierar sig med en viss klass i samhället och en stor del är stolta över att tillhöra den klass som de identifierar sig med. Bland arbetare och egenföretagare är nästan hälften stolta över sin klasstillhörighet, medan ungefär en tredjedel av tjänstemännen känner sig stolta över klasstillhörigheten.

För arbetare som är medlemmar i facket är stoltheten över den egna klasstillhörigheten ännu högre än genomsnittet, där ligger siffran på 61 procent.

Ändå diskuterar statsminister Stefan Löfven (S), som kommer ifrån arbetarklassen och facket sällan klass, enligt Suhonen. »Löfven borde prata mycket mer om klass«, menar han.

Löfvens pressekreterare Ingela Nilsson säger till Dagens Arena att Löfven istället indirekt pratar om klass när han pratar om skillnader i samhället. Men Katalys vill lyfta klassbegreppet till den politiska debatten, inte minst inför valet i höst.

Katalys har under de fem år idéinstitutet funnits publicerat ett 40-tal rapporter. Men att det nu ska publiceras 23 stycken på mindre än ett år tror Daniel Suhonen inte påverkar kvalitén på rapporterna. Mängden rapporter, förklarar Daniel Suhonen, beror på ett det har varit ett stort intresse från forskarkåren att undersöka klassamhället.

Love Svensén är praktikant på Dagens Arena.