Bortåt hälften av landets kommuner har brist på bostäder. “Då går det inte, som nuvarande bostadsminister gör, att stapla utredning på utredning” säger LO:s Ingela Edlund.

Sedan år 2000 har bostadsbristen i Sverige brett ut sig. En undersökning som LO har gjort visar en ökning från 45 kommuner till 126 i dag. Flest bostäder saknas i storstadsregionerna.

För att råda bot på detta föreslår LO 15 miljarder kronor som en stimulans till ökat bostadsbyggande.

– Vi tycker att staten ska ta ett ansvar. Vi tycker att man ska införa ett investeringsstöd till hyresrätter och studentlägenheter där bristen är särskilt allvarlig, säger Ingela Edlund, andre vice ordförande för LO till Dagens Arena.

Enligt LO:s uträkningar skulle det ökade bostadsbyggandet samtidigt generera ungefär 26 000 jobb framöver. Med fler lägenheter skulle unga människor kunna ta ett jobb eller studera på annan ort, men som i dag hindras från att göra det på grund av bostadssituationen.

LO vill också införa en subvention till energiinvesteringar, framför allt till miljonprogrammet som läcker stora mängder energi och är i mer eller mindre akut behov av upprustning.

– Att göra en energiomställning för de här husen skulle vara en investering som kommer alla till del. Det blir en rejäl utdelning ganska omgående, säger Ingela Edlund.

En annan viktig del i förslaget är att införa någon form av subventionering för renoveringar. Ett förslag är att ROT-avdraget utvidgas till att även omfatta hyreshus och bostadsrättsföreningar. På så sätt skulle boendekostnaderna inte skjuta i höjden efter renoveringar.

– Bostadsministern har precis tillsatt en utredning som ska ta reda på om det verkligen blir dyrare att bo efter renoveringar som sker på rena hyresintäkter. Jag vet inte om man behöver utreda det. Det är ju bara att gå ut och titta. Den faktiska effekten är att många inte har råd att bo kvar. Sedan kan man undra vart de som inte har råd att bo kvar i miljonprogramsområdena ska flytta, säger Ingela Edlund.

Samtidigt som LO-rapporten visar att 43,8 procent av landets kommuner har brist på lägenheter uppger hela 85 procent att de har brist på hyreslägenheter.

– Det måste finnas hyreslägenheter där folk har råd att boDet är få förunnat att ha ekonomin att kunna köpa sig en bostadsrätt för flera miljoner kronor. Den segregerade bostadsmarknaden hänger till stor del ihop med bristen på hyreslägenheter.

För att minska hushållens sårbarhet mot prisfall på bostäder vill LO att låg- och medelinkomsttagare ska få ökat stöd genom att höja taken i socialförsäkringarna. Ingela Edlund säger att den borgerliga regeringens urholkning av framförallt sjuk- och arbetslöshetsförsäkringen har ökat sårbarheten mot prisförändringar på bostadsmarknaden.

– Vårt budskap är att politiken måste börja ta ett ansvar för bostadssituationen. Då går det inte, som nuvarande bostadsminister gör, att stapla utredning på utredning. Jag vet inte om det är 65 eller 70 stycken som han är uppe i nu. Man måste ju någon gång också börja driva politik, säger Ingela Edlund.