LO/Svenskt Näringsliv

LO och Svenskt Näringsliv vill se samma åtgärder från regeringen.

Arbetsmarknadens parter är vana att stå för vitt skilda uppfattningar och intressen, inte minst i den offentliga debatten. Men på fredagen gick Svenskt Näringsliv och LO tillsammans ut och ställde ett antal gemensamma krav på alliansregeringen och oppositionspartierna.

Bland annat skriver de båda organisationerna att de vill se långsiktighet, ökad samverkan mellan utbildning och arbetsliv, tydliga kvalitetsredovisningar, bättre möjligheter till omskolning och bättre villkor som underlättar för både arbetstagare och arbetsgivare att hantera omställningar.

Både LO och Svenskt Näringsliv tar också ställning för investeringar i infrastruktur som järnväg, bostäder och på energiområdet. Detta, menar Svenskt Näringsliv och LO, är områden där man bör lägga partipolitiken åt sidan och komma överens över blockgränserna:

”Det finns exempel i historien där riksdag och regering lagt partipolitiken åt sidan till förmån för samförstånd och breda uppgörelser kring större systemfrågor som budgetdisciplin, den stora skattereformen, en självständig riksbank och pensionsreformer”, skriver LO:s vice ordförande Ingela Edlund och Svenskt Näringslivs vice vd Annika LundiusSvD Brännpunkt.