Micheal Sjöberg, Therese Guovelin FOTO: press

ARBETSPLATSPRAKTIK Arbetsförmedlingen och LO ska fördjupa sitt samarbete runt personer som står utanför arbetsmarknaden. För LO:s del handlar det om att se till att praktikanter inte utnyttjas, berättar LO:s vice ordförande Therese Guovelin.

Arbetsplatspraktik ska hjälpa långtidsarbetslösa och personer som har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden närmare en anställning. Nu inleder LO och Arbetsförmedlingen ett gemensamt arbete för att se till att praktikanter inte utnyttjas av arbetsgivare.

Arbetsplatspraktik är en effektiv åtgärd för att få långtidsarbetslösa närmare en anställning och för arbetsgivare att hitta värdefull kompetens. Genom att fördjupa samarbetet med LO kan vi bidra till att förbättra processen att tillsätta praktikplatser, säger Arbetsförmedlingens generaldirektör Mikael Sjöberg i ett pressmeddelande.

Enligt LO:s vice ordförande Therese Guovelin  kan kontakten mellan lokala fack och arbetsförmedlingar variera mellan distrikt. LO:s roll blir delvis att se till att praktiken går till på ett schysst sätt, säger hon.

– Det ska framgå för arbetsgivaren att det här handlar om praktik, man ska inte utföra reguljära arbetsuppgifter eller undantränga någon som skulle kunna haft ett avlönat arbete. Det ska finnas en riktig handlingsplan och arbetsförmedlingen ska ta ansvar för den löpande kontakten.

Guovelin vill dock inte beskriva LO som en kontrollinstans i det nya samarbetet.

– Vi ska nog framförallt ses som en samordnare. Genom våra lokala organisationer kan vi bjuda in arbetsförmedlingar och lokala förbundsavdelningar och till exempel ta fram bra riktlinjer.

 Är inte det uppgifter som arbetsförmedlingen redan kan utföra?

– Det är klart att arbetsförmedling kan utföra mycket. Det man inte riktigt har kännedom om är förhållandena på den arbetsplats där praktiken utförs. De som kan informera om förhållandena är det lokala facket. Det handlar framförallt om att skapa en bra praktik och minska ett utnyttjande av praktikanterna.

Är det problem som ni ofta stöter på

– Ja, det kan vi konstatera. Alla arbetsgivare inte är de bästa. Det finns ett överutnyttjande av egentligen alla åtgärder som arbetsförmedlingen förmedlar och då ingår subventionerade anställningar också, säger Therese Guovelin.