Bild: Fredrik Sandin Carlson

“Vi gör det här för att påverka partiet och få igenom våra förslag. Jag förutsätter att vi också kommer att få det.”

I slutet på maj i år fattade LO-kongressen beslut om att non profit-principen ska gälla inom vård, skola och omsorg. Något som förvånade många eftersom Socialdemokraternas inställning till vinst i välfärden är långt mer liberal.

När LO:s förste vice ordförande Tobias Baudin på tisdagen skriver på Göteborgs-Postens debattsida tillsammans med Dan Gabrielsson, ordförande i LO-distriktet i Västsverige, betonar de på nytt behovet av en non profit-princip.

”Det måste bli stopp på de orimliga vinstuttagen ur vår gemensamma välfärd”, skriver Baudin och Gabrielsson i GP. Samtidigt betonar man att mångfalden också måste värnas inom välfärden. Det ska finnas valfrihet och en mängd olika aktörer.
– Vi vill att det ska finnas en mångfald av utförare man kan välja ibland. Men det är en mångfald också att välja om man vill driva det i kommunal regi eller om man vill lägga ut det på non profit-företag, säger Tobias Baudin till Dagens Arena.

Ni skriver att ni vill stoppa ”orimliga” vinstuttag. Betyder det att LO kan acceptera vinster man upplever som rimliga?
– Företag vars syfte är att tjäna pengar, att ta ut så mycket vinst som möjligt, tycker inte jag hör hemma inom välfärden. Kongressen har slagit fast att vi vill ha en non profit-princip, men då måste vi också slå fast vad ett non profit-företag är, säger Tobias Baudin och fortsätter:
– Ska man ändå kunna gå med vinst? Vad ska man göra med den vinsten? Ska man återinvestera den i företaget? Det är sådana frågor vi kommer arbeta med och det levererar vi svar på i december.

För ni dialog med andra än Socialdemokraterna i frågan?
– Vi tittar på flera förslag som kommit från till exempel olika partier. Dels Vänsterpartiets förslag kring ”SVB-bolag”, bolag med särskild vinstbegränsning, sedan finns Miljöpartiets förslag om att gå in i bolagsordningen och säga att företag som verkar på den här arenan inte ska få ha vinsten som främsta intresse.

Finns det några lösningar Socialdemokraterna har föreslagit som ligger nära det ni vill?
– Nej, men Socialdemokraterna har ju kongress nästa vår och vi tror det kommer bli en stor fråga då.

Kan LO och Socialdemokraterna vara oeniga i den här frågan i en valrörelse eller måste det till någon typ av kompromiss?
– Det är en hypotetisk fråga. Vi gör det här för att påverka partiet och få igenom våra förslag. Jag förutsätter att vi också kommer att få det.