Bild t v: hias_schell/Pixabay. Bild t h: Sabine van Erp/Pixabay

Äldreomsorg Kommunfullmäktige i Lidköping har beslutat att utreda Lov. Men det skulle kunna bli svårt för privata aktörer att etablera sig i Lidköping, där den kommunala äldreomsorgen är mycket populär.

Dagens Arena har tidigare skrivit om att Lidköpings kommunstyrelse röstat för att föreslå kommunfullmäktige att bifalla en motion om att utreda att införa Lovlagen om valfrihet, i kommunen. I går antog kommunfullmäktige, med stor majoritet, Moderaternas och Liberalernas motion om att utreda LOV. 45 röstade ja och 3 nej. 

Vänsterpartiet ville att motionen skulle avslås och de påminde Socialdemokraterna om löftet inför valåret 2018 att inte införa Lov. Socialdemokraterna menade å sin sida att det endast handlar om en utredning och att den kan visa på hur kvaliteten är på vården kommunen erbjuder i dag.

– Vi får otroligt höga poäng på vår äldreomsorg och det ska vi vara stolta över. Jag tror också att vi kommer se det när utredningen kommer på plats, sade Jonas Sundström, Socialdemokraterna, ordförande i kommunstyrelsen.

Det uppstod en del frågetecken från både Vänsterpartiet och Liberalerna om huruvida det endast handlar om en utredning. Motionen har nämligen ett tilläggsyrkande: ”en prioriteringslista med förslag på datum för införande”. Motionsförfattarna vill alltså se att man bestämmer sig för att utreda ett specifikt område där Lov ska införas.

Liberalerna menade att det först måste till att företag får möjlighet att etablera sig i Lidköping innan de kan se vilken kvalitet de har och hur populär kommunens äldreomsorg är.

– Tänk om det skulle etablera sig ett företag i Lidköping och efter en stund väljer alla att faktiskt fortsatt ha kommunen som uppdragsgivare, vilket bra betyg det vore. Och så har det faktiskt varit i ett antal kommuner, där har det efter ett antal år visat sig att företagen som vill etablera sig har svårt att få kunder för det har fungerat så bra, sade Pär Johnson.

Men detta tilläggsyrkande röstade majoriteten, 33 mot 11, för att avslå. Vad kommunfullmäktige därför har beslutat är att endast utreda “vilka kommunala tjänster där Lov skulle kunna införas”. 

Vänsterpartiet lyfte att pengarna borde användas till annat än en utredning om Lov.

– Jag tycker det är lite märkligt att Socialdemokraterna och majoriteten tycker det är så viktigt att prioritera att utreda detta, lägga pengar på det här. När vi just nu måste lägga tid, energi och resurser på att dra lärdom av erfarenheter och se hur vi kan utveckla vården. Är det inte det som borde prioriteras, sade Claes-Göran Borg, Vänsterpartiet.

Som Dagens Arena tidigare skrivit har Lidköping kommun undvikit Lov sedan den trädde i kraft 2009. Men att inställningen nu har ändrats på grund av större politiskt tryck och en ny politisk konstellation i styre sedan 2018: Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna. Sedan 90-talet har Socialdemokraterna samarbetat med Miljöpartiet och Vänsterpartiet.

Enligt SKR har fler mindre kommuner på senare tid valt att avskaffa Lov på grund av att företagen har svårt att hitta en marknad i kommuner med liten befolkning. Förra året var det 16 kommuner som valde att avskaffa Lov och sju som valde att införa det. 2015 var det 19 kommuner som beslöt att införa Lov och tre som valde att avsluta. Men antalet kommuner som har Lov i drift ligger stadigt på omkring 160.

När det kommer till förutsättningarna för marknad i Lidköping menar SKR att de finns där eftersom de har en större befolkning än de kommuner som valt att avskaffa Lov.

Men är det inte svårt att konkurrera med kommuner som bedriver en väldigt omtyckt äldreomsorg som får höga betyg?

– Absolut, det är klart att det är så. Att ta sig in i en kommun där man har en stabilitet och många är kända i kommunen, där tror jag att det är svårt för en mindre aktör att ta sig in. Det finns väl heller ingen ambition eller drivkraft från de anställda att konkurrera med sin egen regi. Det blir mer täta nätverk som det är svårt att bryta sig in i, säger Thomaz Ohlsson som arbetar med upphandlingsfrågor på SKR.

97 procent av de som har hemtjänst och äldreomsorg i Lidköping svarade i  en brukarbedömning från förra året att de är nöjda med hjälpen. Den nationella siffran är 88 procent nöjda brukare.

Ett företag som startar upp i en kommun måste hitta sin egen personal och locka till sig egna brukare. Det är ingen verksamhetsövergång. För de kommuner där inget företag etablerar sig, eller där få brukare anlitar dem, är det endast en administrativ kostnad att ha LOV. Det menade till exempel Osby kommun när de beslutade att avskaffa LOV 2018.

Vänsterpartiet i Lidköping har tidigare sagt till Dagens Arena att de oroar sig över att detsamma kommer att hända i Lidköping.

– Det har vi sett på andra ställen där man infört valfrihetsreformen, att då ökar administrationskostnaderna och byråkratin i stället. Vi tyckte det var bättre att lägga pengarna på vården i stället, sade Claes-Göran Borg då.