Peter Fredriksson, Jenny Maria Nilsson och Lotta Lerwall.

skolverket Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson får hård kritik efter att ett mejl publicerats där han berömmer Friskolornas riksförbund för en debattartikel. »Jag tror att det finns en genuin konflikt mellan lärarfacken och Peter Fredriksson« säger skoldebattören Jenny Maria Nilsson.

 På torsdagen delade journalisten Jenny Maria Nilsson, som länge granskat skolfrågor, en bild på ett mejl som Skolverkets generaldirektör skickade för ett år sedan till Ulla Hamilton, vd på Friskolornas riksförbund. Mejlet lyder:

 ”Hej Ulla. Kan inte låta bli att skicka iväg ett mejl efter att ha läst din replik i Dagens Samhälle på LR:s oanständiga hållning. Klarspråk, verkligen! Bra, rutet! Hälsningar, Peter”

Mejlet följde på en debatt i Dagens Samhälle där Lärarnas riksförbund riktade kritik mot Skolverket för beslutet att ta fram ett stöd för att ge obehöriga lärare bättre introduktion till att arbeta i skolan. Lärarnas Riksförbund bedömer att åtgärden gör det lättare för skolor att premiera att anställa obehöriga lärare, och vill hellre se åtgärder för att locka behöriga lärare till skolan med bättre villkor. Dagen därpå, den 3 september, skrev Friskolornas riksförbund en debattreplik som följdes av en debattreplik några timmar senare från Skolverket, där båda kritiserade Lärarnas Riksförbund.

Publiceringen av mejlet på Jenny Maria Nilssons twitterkonto har delats 200 gånger och många av dem som skrivit upprörda kommentarer är själva lärare. Reaktionerna handlar till stor del om att Peter Fredriksson upplevs ta ställning för friskolorna och att mejlet inte överensstämmer med hans roll som opartisk myndighetschef.

– Jag tror att det finns en genuin konflikt mellan lärarfacken och Peter Fredriksson, vilket man ser om man har följt skoldebatten. Så antagligen blev det här ytterligare ett bevis på att han är friskolevänlig, men ogin mot svenska legitimerade lärare, säger Jenny Maria Nilsson.

Kärnan i frågan är bland annat att en majoritet av lärare (enligt en undersökning från 2018), och till viss del lärarfacken, är kritiska till vinstdrivande skolor och ser negativa effekter av dagens skolvalssystem, säger Jenny Maria Nilsson. Från Skolverkets sida är skolkoncernerna och Friskolornas riksförbund däremot en samarbetspartner bland andra, som många gånger kan upplevas som mer konstruktiva än till exempel lärarfacken, menar hon.

– Lärarfacken bevakar ju sina medlemmars intressen, och sätter lite käppar i hjulen för problem som Skolverket ser att man måste lösa. Sedan tror jag att Skolverket försöker lösa problem på det sätt som friskolorna vill, därför är de också mycket mer positiva till digitalisering än lärarna som finns i klassrummen och upptäcker problemen. Jag tycker att det är rimligt att Skolverket tar fram olika sorters material för att stödja nya, outbildade lärare, men friskolor försöker nu fasa ut svenska lärare ur sina skolor och fasa in lärare från helt andra länder istället, säger Jenny Maria Nilsson.

Hon tycker också att Peter Fredriksson ofta tar upp »dåliga lärare« i sina tal eller diskussioner, även till lärare, och att han ofta talar om valfrihet som något viktigt och positivt. Hon har granskat fler mejl mellan skolmyndigheterna och friskolekoncernerna och tycker att tonen ofta är vänskaplig.

– Friskolornas riksförbund är måna om att ligga steget före och det är oerhört mycket kontakt mellan dem och skolmyndigheterna; det är seminarier, konferenser och luncher, säger Jenny Maria Nilsson, som också påpekar att en presskommunikatör, chefsjuristen och tidigare generaldirektören Ann-Marie Begler har gått till skolkoncernen Academedia efter att tidigare ha jobbat på Skolverket eller Skolinspektionen.

Det är inte första gången Peter Fredriksson får kritik av skoldebattörer. Som Dagens Arena uppmärksammade 2017 fick Fredriksson kritik från skolforskaren Jonas Vlachos då Skolverket avslagit samtliga förslag från Skolkommissionens utredning som syftade till att minska elevsegregationen.

Ungefär vid samma tidpunkt fick generaldirektören kritik av Tankesmedjan Balans för en intervju i tidningen Läraren där han lyfte att det är problematiskt att lärarfacken lyfter en alltför problemtyngd bild av hur det är att jobba som lärare.

Dagens Arena har kontaktat Lotta Lerwall, professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet, för att höra hur hon bedömer Fredrikssons mejl till Ulla Hamilton. Hon hänvisar till Regeringsformen 1 kap. 9:e paragrafen som kräver att myndigheter agerar sakligt. Hon menar att frågan här handlar om huruvida Friskolornas riksförbund uttryckt sig på ett sätt i sin debattartikel, som inte Skolverket hade kunnat göra:

”Om den artikel som Skolverket stöder genom Fredrikssons mejl använder uttryck och innehåller formuleringar som Skolverket självt inte skulle kunna använda (för att det vore osakligt för verket att uttrycka sig på ett sådant sätt) så kan man säga att det berömmande mejlet också är osakligt” skriver Lotta Lerwall i ett mejlsvar.

Om man läser de båda debattartiklarna – från Skolverket och Friskolornas riksförbund – är det tydligt att de har samma kritik i grunden, men också att Friskolornas riksförbund går längre i sin argumentation och använder en spetsigare retorik. De presenterar bland annat förslag om ökad fjärrundervisning och fler utländska lärare som ett sätt att lösa lärarbristen.

När Dagens Arena frågar Peter Fredriksson om han ställer sig bakom allt i Friskolornas riksförbunds artikel svarar han inte helt tydligt:

– Nej, jag gick inte alls in på det, jag skrev bara att jag tyckte att det var en bra artikel, säger han.

Varför skickade du det här mejlet?

– Helt enkelt för att jag tyckte att hon hade skrivit en väldigt bra artikel. Bakgrunden var att Lärarnas Riksförbund var oense med Skolverket om detta stöd. Att jag tyckte att Ulla Hamilton hade formulerat sig bra berodde ju ytterst på att jag och Skolverket hade uttryckt samma kritik. Mejlet handlar verkligen inte om något annat än sakfrågan, säger Peter Fredriksson.

Eftersom det enligt Fredriksson var ett rent jobbrelaterat mejl, skickat från hans Skolverket-mejl, och att det inte handlar om att Skolverket tagit ställning i en konflikt som enbart rör Friskolornas riksförbund och Lärarnas riksförbund, säger Peter Fredriksson att han känner sig trygg med att han inte agerar osakligt.

Kan du förstå att det uppfattas som att du har lite väl nära och vänskapliga band med Friskolornas riksförbund?

– Jaha! Nej, men jag kan förstå att man tänker så om man ser det här mejlet ur sitt sammanhang, och inte förstår att bakom det här finns det en sakfråga som är att Lärarnas Riksförbund och Skolverket hade olika syn.

Han betonar att Skolverket ska ha en neutral roll och föra nära dialog med såväl kommunala som fristående huvudmän, men också lärarfacken.

– Vi har att behandla alla skolor och huvudmän på samma sätt, och att ha dialog och samarbete med alla de här aktörerna. Vi har inte för vana att ta ställning när olika aktörer och organisationer uttrycker sina intressen, utan ska vara neutrala.

Varför tror du många lärare uppfattar att ni har mer sympati med skolkoncerner än lärare?

– Lärare är ofta väldigt engagerade och tycker mycket saker om vinstdrivande skolor, och varje gång jag säger något tycker jag det finns en tendens att tolka in lite mer i det jag säger i stället för att se det för vad det är. Även i frågan om arbetsmiljö. Det är så många som är engagerade i svensk skola och det finns mycket utrymme att framföra sina åsikter. Jag önskar inget annat än att man har en livlig debatt om skolan, men också att man är saklig och inte tolkar in något i ett uttalande som det inte finns någon grund för, säger Peter Fredriksson.

Han tror inte att det här mejlet påverkar förtroendet mellan honom och lärarfacken, som han säger sig ha tät kontakt med.

Dagens Arena har sökt Lärarnas Riksförbund som avböjer att kommentera.