Almedalen 2018 En KD-ledare som kämpar för partiets liv lanserar partiet som det nya välfärdspartiet. Ett lönetillägg för vårdpersonal var dagens utspel. 

Kristdemokraterna har under en längre tid legat under riksdagsspärren. I valet 1998 fick partiet över 11 procent. Vad har hänt? Efter hårda interna konflikter om migrationspolitiken har partiet tvingats återvända till tidigare frågor – sjukvård och äldrefrågor.

Allra först lyfter partiledaren frågan om NMR:s närvaro på Almedalsveckan.

– Nu måste vi alla stå enade i kampen mot den nazistiska sekt som under den här veckan gång på gång stört mötesfriheten.

Annars är Ebba Busch Thors budskap att KD behövs för välfärden. Fokus ligger på vården, polisen och äldreomsorgen: »Våga lita på Sverige.«

– Utan KD i en alliansregering kommer den regeringen tappa fotfästet i välfärdsfrågorna, säger Ebba Busch Thor.

Köerna är för långa, födande kvinnor hinner inte fram till närmsta BB och får föda i bilen, gamla nekas plats på äldreboende, och ensamheten sprider ut sig bland Sveriges äldre.

På den retoriska frågan om vem som kämpar för de äldre dundrar Ebba Busch Thor: Det är vi som kämpar för er i Rosenbad. Vi är de äldres röst.

Tidigare under dagen har Kristdemokraterna presenterat tre av de viktigaste åtgärderna för vården: att återinföra och reformera en ny kömiljard, bygga ut primärvården och hemsjukvård för äldre samt en utbyggnad av antalet vårdplatser i sjukhusvården.

KD vill även ha ett statligt huvudmannaskap för vården, bland annat vill de se en nationell standard för journalsystemet.

Partiets utspel handlade framförallt om höjda löner för vårdpersonal under sommaren. En reform som kostar 4,4 miljarder kronor och som ska delas mellan stat och landsting.

Busch Thor går över och pratar om polisen. Lönen ska höjas. På Almedalens femte dag släppte alliansen ett gemensamt reformpaket för rättssystemet. Det nämner hon inte alls. Även om Alliansen är med mer i Ebba Busch Thors tal än i hennes allianskollegors.

KD-ledaren framhåller att hon och hennes partikollegor är stolta nejsägare. KD vill bland annat slopa kommunala skrytbyggen, avdragsrätten för fackavgiften, nej till fritt inträde på museum, och nej till »miljöpartistiska gottepåsar«.

Hon avslutar talet med att tala om värderingar, svenska, »goda« värderingar, ger en känga till den sittande regeringen och adresserar om de kommer klara riksdagsspärren.

– Vi kommer in om ni röstar på oss! säger Ebba Busch Thor.

Det här är Ebba Busch Thors första valrörelse. Kanske är det hennes sista? Eller så är det bara en talskrivare som förlorar jobbet.

TALET I KORTHET

VÄDRET: Ljummen och vacker kväll

PUBLIKKONTAKT: Många skyltar med bilder på Ebba Busch Thor i folkvimlet

TEMA: Välfärden, vården, polisen och äldreomsorgen

BLOCKGEMENSKAP: Är det parti som av de andra allianspartierna pratar mest om Alliansen.

LÖNTAGARPERSPEKTIV: Inget.

UTSPEL: KD lovar ett lönetillägg för vårdpersonal på upp till 50 procent under de mest kritiska sommarveckorna.

ROLIG: Nej

PERSONLIGT: Nämner sin farfar som ingick i den norska motståndsrörelsen