Jakob Forssmed och Ebba Busch Thor, KD. Bild: skärmdump

SKUGGBUDGET Fördubblade jobbskatteavdrag för personer långt från arbetsmarknaden, och extra pengar till kommuner som ökar vårdplatserna och bygger äldreboenden. Det är några av huvudsatsningarna i Kristdemokraternas skuggbudget.

Kristdemokraterna vill öka satsningarna på försvaret med 3,9 miljarder kronor utöver den överenskommelse som regeringen har gjort med Moderaterna och Centerpartiet. Den satsningen presenterade partiet i gårdagens DN.

I dag höll partiledaren Ebba Busch Thor pressträff tillsammans med ekonomisk-politiske talespersonen Jakob Forssmed och presenterade övriga budgetsatsningar som KD vill göra de kommande åren.

I linje med Ebba Busch Thors tal i Almedalen ligger vård och omsorg, och inte minst för de äldre invånarna, i topp bland KD:s budgetprioriteringar.

– Vi prioriterar äldre framför kommunala skrytbyggen, sade Ebba Busch Thor under presskonferensen.

Hon gav kommunala satsningar på exempelvis dyra sportarenor som ett skäl till att partiet vill minska regeringens statsbidrag till kommunerna, för att istället göra riktade satsningar – så att man bättre kan kontrollera vad pengarna används till.

SKATTER & JOBB

* Skattesänkningar med 0,5 procent för pensionärer, anställda och företagare som tjänar upp till 40 000 kronor. Personer med a-kassa, förtidspension eller föräldrapenning får sänkt skatt med 0,25 procent.

* Partiet vill fördubbla jobbskatteavdraget för grupper som står långt från arbetsmarknaden, och dit räknas äldre, unga upp till 23 år, nyanlända och långtidsarbetslösa. Avdraget ska gälla fullt ut på inkomster upp till 18 000 kronor i månaden, och därefter trappas av upp till 26 000 kronor.

KD vill också belöna unga som skaffat en akademisk examen före 25 år ålder, genom ett dubbelt jobbskatteavdrag.

* Avveckla Arbetsförmedlingens egna arbetsmarknadsutbildningar, och slopa de moderna beredskapsjobben och snabbspåren.

FAMILJER

* Höjt bostadsbidrag för barnfamiljer och barnomsorgspeng på 6 000 kronor i månaden för vård av barn mellan 1 och 3 år hemma. 176 miljoner kronor till föräldrastöd och föräldraskapsutbildning.

VÅRD & OMSORG

* Återinför kömiljarden

* Belöna landsting som i gneomsnitt har maximalt 90 procent beläggning på sina vårdplatser varje månad under året. De ska få ta del av två miljarder årligen, som höjs till tre miljarder 2020.

* Hemtjänst: Kommuner får dela på extra pengar om de lyckas se till att maximalt tio olika personer besöker en äldre i hemmet under en tvåveckorsperiod.

POLISEN

* 10 000 fler polistjänster ska skapar, bland annat genom att hälften av utbildningsplatserna görs till ettåriga. Tillskott på 4000-5000 kronor i lön för poliser i yttre tjänst.

 

Samtidigt som KD vill satsa på vård och omsorg, säger de nej till ett höjt tak i sjukförsäkringen och vill återinföra bortre tidsgränsen. Totalt räknar KD med att besparingar inom vård och funktionsnedsättning kommer att ge 3,9 miljarder kronor i besparingar.

Över tre år uppger KD att deras utgiftstak kommer att ligga 100 miljarder kronor lägre än regeringens. Men trots ett större sparande når de inte upp till överskottsmålet, vilket partiföreträdarna på en fråga förklarade med att nya regler för överskottsmålet är på gång.