Partisympatier S ökar med 8,7 procentenheter och SD backar med 5,6 procentenheter i SCB:s nya partisympatiundersökning, jämfört med senaste mätningen i november.

Den nya mätningen av svenska folkets partisympatier från SCB kommer mitt under coronakrisen, där Socialdemokraterna i alla fall i början av perioden har haft ett stort och ökande förtroende från väljarna.

Diagrammet visar hur svenskarna i maj uppgett att de skulle rösta om det vore val i dag, jämfört med valresultatet 2018:

Så skulle svenskarna rösta om det var val idag, SCB-mätning genomförd i maj.

Förtroendet för Socialdemokraterna är högt om man jämför den nya mätningen (som genomfördes under perioden 29 maj till 27 april) med den senaste mätningen, som gjordes i november, men även om man jämför med valresultatet 2018, är ökningen 5,4 procentenheter.

Sverigedemokraterna hade ett riktigt högt resultat i senaste mätningen, i november 2019, då 22,7 procent av väljarna uppgav att de hade röstat på partiet om det varit val i dag. I majmätningen har de bara stöd av 17,1 procent av väljarna, vilket innebär ett tapp med 5,6 procentenheter. Jämför man istället med valresultatet 2018 är tappet under maj 2020 mer blygsamt: 0,4 procentenheter.

Moderaterna ökar med närmare två procentenheter sedan november: från 18,4 till 20,1 procent. Väljarstödet nu är snäppet högre än vid riksdagsvalet.

Vänsterpartiet ökade från valresultatet (8 procent) till 8,6 procent i november, men backar nu till 8,2 procent.

Liberalerna ligger fortsatt under riksdagsspärren, i likhet med novembermätningen, men nu är glappet till 4-procentsspärren större: endast 3,3 procent av väljarna stöder Liberalerna, jämfört med 3,8 procent i november.

Miljöpartiet har inte fått något positivt uppsving av pandemihanteringen, utan backar med 1,1 procentenheter sedan november. Med 4,1 procent är det med statistisk felmarginal osäkert om de hamnar ovanför riksdagsspärren.

Centerpartiet tappar väljarstöd: från 7,4 procent i november till 6 procent nu i maj. Det är en fortsatt nedåtgående kurva efter valresultatet 2018 på 8,6 procentenheter.

Kristdemokraterna backar något, från 6,8 till 6,4 procent av väljarstödet från november.

Sammantaget får de tre rödgröna partierna 46 procent av väljarstödet, och de fyra forna allianspartierna 35,8 procent – utan hänsyn taget till att två partier balanserar kring eller ligger under riksdagsspärren.