Bild t v: Mikael Gustavsen

Fler kommuner prövar nu kortad arbetstid som ett sätt att få en bättre arbetsmiljö, rapporterar ETC. Men det finns invändningar mot kortad arbetstid, om förändringarna sker av ren nöd.

Norrtälje kommun har nyligen infört 35 timmars arbetsvecka  med bibehållen lön för de socialsekreterare som arbetar med försörjning, integration, barn, unga och missbruk, skriver ETC. Bakgrunden är hög personalomsättning och stress bland de anställda.

– Detta är en del i arbetet att bygga en modern socialtjänst. Vi vill ge våra medarbetare bättre balans mellan arbete och fritid eftersom vi vet att det ger resultat, säger socialdirektör Annica Blomsten vid Norrtälje kommun till ETC.

Sundsvalls kommun har infört en annan modell där arbetstiden fortfarande är åtta timmar om dagen, men där två av de timmarna är flexibla och kan användas till återhämtning, reflektion och kompetensutveckling. Modellen omfattar kommunens 200 socialsekreterare. Enligt Eva Rönnbäck, verksamhetschef på Sundsvalls kommun, är deras arbetstidmodell något av en trend som hon upplever att många kommuner vill ta efter.

Mölndals sjukhus använder samma modell inom operationsavdelningen, och även Timrå kommun men där med modellen 7+1 timmar istället för 6+2.

Det är just inom vård och omsorg, där arbetsbelastningen och stressen ofta är hög, som många av de senaste årens försök med arbetstidsförkortning har skett. Just att arbetstidsförkortningen sker på grund av dålig arbetsmiljö kan vara problematiskt, enligt sociologen Roland Paulsen som forskar om arbetslivet.

– Det tycks i första hand ske i branscher som dras med arbetskraftsbrist på grund av bedrövliga arbetsvillkor. Jag är inte säker på att kortare arbetsdag alltid är den bästa lösningen i de enskilda fallen, det är mer som att nöden påbjuder det ibland, säger Roland Paulsen till ETC.