Bild: Jonna Westin

“Man kan inte upphandla äldreomsorg för en spottstyver och sedan bli förvånad när den inte håller måttet.”

Debatten om vinster i välfärden fortsätter på bred front. Medan LO har tagit ställning för att en non profit-princip ska vara rådande inom välfärden har Kommunal hela tiden argumenterat för att vinsterna inte är det viktigaste. På onsdagen går man ut i en debattartikel och konstaterar i stället att det mest centrala är att avskaffa LOV, lagen om valfrihetssystem.

“System som flyttar över kvalitetssäkringen för välfärdstjänsterna från folkvalda politiker till brukarna, som lagen om valfrihet (LOV), bör avskaffas. Att kvalitetsansvar för välfärdstjänsterna ska läggas på barn och äldre är orimligt.” skriver Kommunals ordförande Annelie Nordström, tillsammans med förbundets förste vice ordförande Per Holmström, på tidningen Kommunalarbetarens debattsida.

Nordström och Holmström konstaterar att ansvaret ligger hos politikerna, som drivit en aktiv nedskärningspolitik. Större barngrupper, sämre anställningar och  försämrad välfärd över huvud taget är faktorer som måste åtgärdas, menar Kommunal:

“Man har under lång tid prioriterat ner barnen, de sjuka och de äldre. Man har på senare år ofta använt de privata företagen för att skjuta ifrån sig ansvaret för nedskärningarna. Det finns kommuner som nästan tävlar om att driva äldreomsorg för lägsta pris. Man kan inte upphandla äldreomsorg för en spottstyver och sedan bli förvånad när den inte håller måttet.”

Samtidigt skriver Annelie Nordström och Per Holmström också på att vinsterna i en del av välfärdsföretagen är oacceptabla och att förutsättningarna för vinster i välfärden “måste ses över”.